X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Включение в расходы предпринимателем на общей системе налогообложения процентов по кредиту: кто-то может, кто-то нет?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 12.04.2019 г. № 1588/6/99-99-13-02-03-15/ІПК разъясняет, что п. 177.4 НКУ, которым определен перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физического лица - предпринимателя от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, не содержит расходы по уплате процентов по кредитным договорам и расходы уплаченные за услуги финансового лизинга.

Таким образом, физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения не имеет права включать в расходы суммы по оплате процентов по кредитным договорам и суммы, уплаченные за услуги финансового лизинга.

Напоследок налоговики заглянули в будущее и сказали, что индивидуальная налоговая консультация от 31.08.2019 г. № 3809/1799-99-13-01-02-14/ІПК является исключительно индивидуальной.

Напомним, что в индивидуальной налоговой консультации от 31.08.2018 г. № 3809/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК, предоставленной ​​во исполнение постановления Днепропетровского окружного административного суда от 31.03.2016 г. по делу № 804/16096/15, говориться, что физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения может отнести в состав расходов затраты по уплате процентов банка при заключении кредитных договоров с банками для нужд финансово-хозяйственной деятельности физического лица - предпринимателя при условии, если они:

  • документально подтверждены первичными документами;
  • связаны с получением доходов физического лица - предпринимателя;
  • фактически уплачены;
  • товары (услуги) фактически получены физическим лицом - предпринимателем.
Тексты документов

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.04.2019 р. № 1588/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення від щодо окремих питань застосування фізичною особою - підприємцем загальної системи оподаткування та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, в межах компетенції повідомляє таке.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений ст. 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи -підприємця.

Пунктом 177.4 статті 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який не містить витрати по сплаті відсотків за кредитними договорами та витрати сплачені за послуги фінансового лізингу.

Отже, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат суми по сплаті відсотків за кредитними договорами та суми сплачені за послуги фінансового лізингу.

Зазначаємо, що відповідно п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що податкова консультація № 3809/1799-99-13-01-02-14/ІПК від 31.08.2019 надана ДФС з урахуванням фактичних обставин викладених у запиті на отримання консультації, та є індивідуальною.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.08.2018 р. № 3809/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 53 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення від 29.06.2017 N 2906/1 (вх. ДФС від 10.07.2017 N Г/2547) щодо включення до складу витрат суму сплачених відсотків, які нараховані платнику податків за користування кредитними коштами та з урахуванням висновків Дніпропетровського окружного адміністративного суду, викладених у постанові від 31.03.2016 (справа N 804/16096/15), надає нову індивідуальну податкову консультацію щодо практичного застосування норм податкового законодавства.

Статтею 1291 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.

Водночас ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом.

Відповідно до ст. 42 глави IV Господарського кодексу України підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Кодексу.

Так, відповідно до п. 177.2 ст. 177 Кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 Кодексу визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.

Відповідно до пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу до переліку інших витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, належить, зокрема, вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Відповідно до п. 6 частини 1 ст. 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" N 2664-111 від 12.07.2001 року надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, серед інших є фінансовою послугою.

Крім того, п. 14 частини 1 ст. 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначено, що до фінансових послуг відносяться банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В свою чергу, Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року N 2121-III надані наступні тлумачення термінів:

  • банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;
  • клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.

Згідно з частиною 1 ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" як кредитні в цій статті розглядаються зокрема банківські послуги щодо розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Таким чином, кредитування (тобто надання грошових коштів в позику під проценти банківською або іншою фінансовою установою) є банківською (фінансовою) послугою, в якій банк виступає надавачем такої послуги, а клієнт банку є користувачем послуг банку.

Як вбачається із обставин, викладених у зверненні, кредитні кошти залучаються підприємцем для придбання товарів, які використовуються в господарській діяльності. Тобто оплата процентів, нарахованих на кредитні кошти, що одержані від банку для закупівлі товарів, які використовуються в господарській діяльності, є вартістю придбаних банківських послуг, прямо пов'язаних з господарською діяльністю підприємця.

Враховуючи викладене, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування може віднести до складу витрат витрати по сплаті відсотків банку при укладенні кредитних договорів з банками для потреб фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця за умови, якщо вони документально підтверджені первинними документами; пов'язані з отриманням доходів фізичної особи - підприємця; фактично сплачені; товари (послуги) фактично отримано фізичною особою - підприємцем.

Зазначаємо, що з урахуванням положень ст. 52 Кодексу ця консультація, надана на виконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.03.2016 у справі N 804/16096/15, має індивідуальний характер та може застосовуватися виключно фізичною особою - підприємцем [...].

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter