X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении РРО при оплате за проживание в гостинице через Интернет

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 26.03.2019 г. № 1267/6/99-99-14-05-01-15/ІПК рассматривает вопрос о применении РРО при оплате через Интернет за услуги проживания.

При осуществлении расчетов за товары (услуги) субъекты хозяйствования обязаны в соответствии с Законом о РРО применять РРО, в том числе при осуществлении безналичных расчетов с помощью платежных карт или платежных систем с использованием сети Интернет.

При этом расчетные документы при продаже товаров (услуг) через Интернет следует выдавать в случае их непосредственного предоставления потребителю, при передаче ему товара или оказания услуг.

РРО не используется, если место осуществления расчетов не определено и оплата проведена заказчиком за предоставленные услуги по проживанию в безналичной форме посредством сети Интернет с использованием электронных платежных средств (карточек) или платежных систем.

Отметим, что разъяснение достаточно размытое. При осуществлении предоплаты за услуги проживания через электронную платежную систему местом осуществления расчетов будет это самое место проживания. В каком случае место осуществления расчетов не будет определено? Производится оплата за уже полученные услуги по проживанию? Оплата происходит за третье лицо, которое будет проживать в отеле? Оплата происходит на счет посредника, а не владельца отеля?

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2019 р. № 1267/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ФОП щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо застосування реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) при оплаті через мережу інтернет за послуги проживання.

Згідно з пп. 1 та 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом N 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок та видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) між суб’єктом господарювання та споживачем виключно через банківські установи РРО не застосовується.

Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Розділом VII Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року N 705 із змінами і доповненнями (далі - Положенім), встановлено, що документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів та інші документи, що застосовуються в платіжних системах для платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, можуть бути в паперовий та/або електронний формі. Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів і їх оброблення визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

Під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів у сфері електронної комерції та систем дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній формі документа за операцією з використанням електронного платіжного засобу за умови доставки його користувачу.

Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинних документів та можуть бути використані під час урегулювання спірних питань.

Враховуючи викладене вище, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язані відповідно до Закону N 265 застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт або платіжних систем із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу, під час передачі йому товару чи надання послуг.

РРО не використовується, якщо місце здійснення розрахунків не визначено та оплата проведена замовником, за надані послуги з проживання, у безготівкової формі, за допомогою мережі Інтернет з використанням електронних платіжних засобів (карток) або платіжних систем.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter