X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Сроки предоставления объяснений и документов для разблокировки налоговой накладной продлить невозможно

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.04.2019 u. № 1504/6/99-99-29-02-02-15/ІПК разъясняет, что согласно требованиям п. 15 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН, утвержденного постановлением КМУ от 21.02.2018 г. № 117, письменные пояснения и копии документов, необходимые для принятия решения о регистрации налоговой накладной, указанные в п. 14 Порядка, налогоплательщик вправе подать в контролирующий орган в течение 365 календарных дней, следующих за датой возникновения налогового обязательства, отраженного в налоговой накладной / расчете корректировки.

Налогоплательщик имеет право подать письменные пояснения и копии документов к нескольким налоговым накладным / расчетам корректировки, составленным на одного получателя - плательщика НДС по одному и тому же договору или если в таких налоговых накладных / расчетах корректировки отражены однотипные операции (с одинаковыми кодами товаров согласно УКТ ВЭД или кодами услуг согласно ГКПУ).

При этом Порядком не предусмотрена процедура приостановления / продления законодательно установленного срока предоставления письменных пояснений и копий документов, предоставленных для разблокировки налоговых накладных / расчетов корректировки.

Текст документа

Щодо практичного використання вимог постанови КМУ від 21.02.2018 р. № 117

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.04.2019 р. № 1504/6/99-99-29-02-02-15/ІПК

Вимогами пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації вимог пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України Кабінету Міністрів України прийнято постанову від 21 лютого 2018 року N 117 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", якою затверджено такі порядки:

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;

Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок) визначено механізм здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступня ризиків.

Згідно з вимогами пункту 15 Порядку письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування складені на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг).

Пунктом 16 Порядку передбачено, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, платник податку подає до ДФС в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Звертаємо вашу увагу на те, що Закон України від 22 травня 2013 року N 852-VI "Про електронний цифровий підпис" втратив чинність 07.11.2018 р., тому доцільно керуватися Законом України від 05 жовтня 2017 року N 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги" (із змінами та доповненнями).

При цьому Порядком не передбачено процедури зупинення/продовження законодавчо встановленого строку надання письмових пояснень та копій документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter