X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
16.05.2019

Об оформлении возврата средств на карту покупателя при возврате им товара

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 14.05.2019 г. № 2141/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что при возврате средств в соответствии с требованиями п. 8 разд. III Порядка регистрации и применения РРО, утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 г. № 547, если сумма средств, выданных при возврате товара или рекомпенсации ранее оплаченной услуги, превышает 100 гривен, материально ответственное лицо хозяйственной единицы или лицо, непосредственно осуществляющее расчеты, должно составить акт о выдаче средств.

В акте необходимо указывать:

  • данные документа, устанавливающего личность покупателя, который возвращает товар (отказывается от услуги);
  • сведения о товаре (услуге);
  • сумму выданных средств;
  • дату и время выдачи расчетного документа, подтверждающего покупку товара.

По мнению налоговиков такой же акт необходимо оформлять и при возврате покупателю средства на платежную карту. Кроме того, этот акт нужно оформлять и при отмене ошибочно проведенной через РРО суммы расчета.

Акты передаются в бухгалтерию, где хранятся в течение 3 лет. В случае отсутствия бухгалтерии - подклеиваются к последней странице КУРО.

В то же время, если же предприятие (предприниматель) в случае возврата покупателю денежных средств в сумме, превышающей 100 грн, все же не составит акт о выдаче средств  то это не будет нарушением Закона о РРО, но будет нарушением Порядка № 547.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 14.05.2019 р. № 2141/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо складання акту про видачу коштів у разі якщо повернення коштів здійснюється на карту (питання 1)

Пунктом 8 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29048 (далі - Порядок N 547), визначено, що якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку. В акті вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії суб’єкта господарювання і зберігаються протягом трьох років. У разі відсутності у суб’єкта господарювання бухгалтерії зазначені акти підклеюються до останньої сторінки відповідної КОРО.

Враховуючи зазначене, при поверненні коштів відповідно до вимог п. 8 розділу III Порядок N 547, якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару.

Чи не буде вважатися порушенням встановленого порядку проведення розрахунків нескладання акту про видачу коштів за повернення коштів (питання 2)

Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Пунктами 2 ст. 3 передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та безготівковій формах (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання відповідно до п. 2 ст. 3 Закону N 265 при поверненні товару має видати відповідний розрахунковий документ, роздрукований на РРО, та відповідно до п. 8 розділу III Порядку N 547 скласти акт про видачу коштів, якщо така суму повернення перевищує 100 гривень.

Водночас повідомляємо, що не складання акту про видачу коштів не порушує вимоги Закону N 265 у частині порядку проведення розрахунків, але порушує вимоги, визначені п. 8 розділу III Порядку N 547 щодо застосування РРО, який розроблено на вимогу ст. 7 Закону N 265.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter