X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О реквизитах в фискальном кассовом чеке РРО при продаже горючего по талонам

ГУ ГФС в Черновицкой области в индивидуальной налоговой консультации от 12.04.2019 г. 1600/ІПК/24-13-14-04 разъясняет, что поскольку АЗС - это место проведения расчетов за горючее, применение на них РРО является обязательным.

Обращается внимание, что на АЗС необходимо использовать специализированные РРО, соответствующие Техническим требованиям к специализированным электронным контрольно-кассовых аппаратов для автозаправочных станций, которые обеспечивают отпуск горючего в едином цикле с печатью фискального кассового чека.

В п. 2 разд. 2 Положении о форме и содержании расчетных документов, утвержденном приказом Минфина от 21.01.2016 г. № 13 перечислены обязательные реквизиты фискального чека, среди которых есть:

  • наименование подразделения и его адрес;
  • количество приобретенного товара (объем полученной услуги);
  • стоимость единицы измерения товара (услуги);
  • название товара (услуги);
  • код товарної подкатегории в соответствии с УКТ ВЭД;
  • обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным средством, в кредит и т.п.) и сумму средств по этой форме оплаты;
  • общую стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) в пределах чека и т.д.

Таким образом, в фискальном чеке нет обязательных реквизитов, где бы отмечалось использование талона при отпуске горючего.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.04.2019 р. 1600/ІПК/24-13-14-04

Головне управління ДФС у області розглянуло запит ... щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі Кодекс) повідомляє.

Щодо практичного застосування норм законодавства «відображення відпуску палива на АЗС за талонами у фіскальному чеку РРО»

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Оскільки АЗС - це місце проведення розрахунків із покупцями за пальне, застосування РРО є обов'язковим.

Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95 - ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі Закон №265), визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Згідно з статтею 3 Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Продажем товару є не тільки, сплата покупцем певної суми коштів, а й приймання-передача товару від продавця у власність покупця (фактичне набуття права власності на товар). Право власності на продукцію переходить від Постачальника до Покупця в момент фактичної передачі продукції на підставі первинних документів.

Зауважимо, що АЗС використовують спеціалізовані РРО, що відповідають Технічним вимогам до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затвердженим у додатку 7 до протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27.06.2002 р. № 13, і забезпечують відпуск пального в єдиному циклі з друкуванням фіскального касового чека.

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року N13 «Положення про форму та зміст розрахункових документів» фіскальний чек повинен містити такі обов'язкові реквізити: найменування господарської одиниці; адресу господарської одиниці; кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги); вартість одиниці виміру товару (послуги); назва товару (послуги); позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати; загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека.

При цьому слід пам'ятати, що юридична особа зобов'язана вести облік товарних запасів та руху товарів відповідно до Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Крім того, необхідно дотримуватися вимог п. 12 ст. З Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»: облік товару повинен передувати його продажу.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter