X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.05.2019

О расчете доли сельскохозяйственного товаропроизводства

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.05.2019 г. № 2031/ІПК/04-36-12-04-21 разъясняет, что согласно п.п. 298.8.3 НКУ, доход сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, включает, в частности, доходы, полученные от реализации продукции растениеводства, произведенной (выращенной) на угодьях, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве собственности или предоставленных ему в пользование.

Таким образом, доход от реализации муки, изготовленной на собственных мощностях из пшеницы, приобретенной у других сельскохозяйственных товаропроизводителей, не включается в доход сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученный от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, а лишь учитывается в общей сумме дохода сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Текст документа

Про розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.05.2019 р. № 2031/ІПК/04-36-12-04-21

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області на звернення Товариства щодо розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство повідомило, що є платником єдиного податку четвертої групи та зацікавлене у з'ясуванні питання щодо включення доходу від реалізації борошна, виготовленого на власних потужностях з пшениці, яка придбана у інших сільськогосподарських товаровиробників, до доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Відповідно до вимог підпункту 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 Кодексу дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає, зокрема, доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях.

Виходячи з викладеного, дохід від реалізації борошна, виготовленого на власних потужностях з пшениці, яка придбана у інших сільськогосподарських товаровиробників, не відноситься до доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, а враховується у загальній сумі доходу сільськогосподарського товаровиробника

Додаткова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter