X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
30.12.2015
Начисление бонусов на дисконтную карточку покупателя не является основанием для начисления налоговых обязательств по НДС

ГФС в письме от 24.11.2015 г. № 24987/6/99-99-19-03-02-15 сообщает, что начисление бонусов покупателям - участникам бонусной программы на дисконтную карточку покупателя при приобретении товаров/услуг не является основанием для начисления налоговых обязательств по НДС.

При реализации физическим лицам - участникам бонусной программы товаров/услуг, в счет оплаты стоимости (части стоимости) которых засчитываются бонусы, начисленные такому покупателю при предыдущей покупке товаров/услуг, база обложения НДС определяется исходя из договорной стоимости продукции.

При этом в базу налогообложения включается сумма денежных средств, уплаченных непосредственно покупателем и сумма бонусов (пересчитанная в денежном эквиваленте), зачисленных в оплату стоимости продукции (части стоимости) приобретенных товаров/услуг, которые были начислены при предыдущем приобретении таким покупателем товаров/услуг, и на сумму которых уменьшается задолженность предприятия перед покупателями.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.11.2015 р. № 24987/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів при застосуванні в роздрібній торгівельній мережі бонусної програми, яка передбачає, що сума бонусів, нарахованих при придбанні товарів/послуг, які накопичуються та обліковуються на дисконтній картці покупця як заборгованість торгівельного підприємства перед покупцем, може бути зарахована покупцю при подальшому придбанні в рахунок оплати вартості (частини вартості) придбаних товарів, та повідомляє.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг згідно з пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

Таким чином, торгівельне підприємство, яке реалізує фізичним особам – учасникам бонусної програми товари/послуги, і в рахунок оплати вартості (частини вартості) яких зараховує бонуси, нараховані такому покупцю при попередній покупці товарів/послуг, базу оподаткування ПДВ поставлених товарів/послуг визначає виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включається сума коштів, сплачених безпосередньо покупцем та сума бонусів (перерахована у грошове вираження), зарахованих в оплату вартості (частини вартості) придбаних товарів/послуг, що були нараховані торгівельним підприємством при попередньому придбанні таким покупцем товарів/послуг, та на суму яких зменшується заборгованість підприємства перед покупцями.

Також повідомляємо, що нарахування бонусів покупцям – учасникам бонусної програми на дисконтну картку покупця при придбанні товарів/послуг не є підставою для нарахування податкових зобов'язань з ПДВ.

Щодо можливості коригування торгівельним підприємством податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій з продажу товарів при застосуванні бонусної програми, то повідомляємо, що відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Враховуючи те, що нарахування бонусів не є зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, підстави для коригування податкових зобов'язань у торгівельного підприємства відсутні.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter