X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О выборе счетчиков расходомеров/уровнемеров для акцизных складов

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 24.05.2019 г. № 2367/6/99-99-12-01-04-15/ІПК разъясняет, что Государственная фискальная служба Украины является держателем и администратором Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков объема произведенного и реализованного горючего и уровнемеров-счетчиков уровня горючего в резервуаре, проводит идентификацию расходомеров/уровнемеров и занесение их в соответствующий реестр, но не занимается подбором таких счетчиков.

Субъект хозяйствования разрабатывает проект установки средств измерения, рассчитывает и подбирает перечень средств измерения расходомеров-счетчиков объема произведенного и реализованного горючего и уровнемеров-счетчиков уровня горючего исходя из объемов хранения горючего, диаметров трубопроводов и других производственных и технологических аспектов, что должно обеспечить полноту учета оборота горючего.

Средства измерения расходомеры/уровнемеры проходят процедуру оценки соответствия в соответствии с Техническим регламентом законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденным постановлением КМУ от 13.01.2016 г. № 94, которым установлены требования соответствия средств измерительной техники.

Вопрос соответствия процедурам оценки средств измерения относится к компетенции ГП "Укрметртестстандарт" Минэкономразвития.

Для получения консультаций по вопросам метрологии и стандартизации средств измерения, в частности, расходомеров-счетчиков объема произведенного и реализованного горючего и уровнемеров-счетчиков уровня горючего в резервуаре, субъектам хозяйствования налоговики рекомендуют обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Нефтегазовую ассоциацию Украины, Научный метрологический центр - Национальный научный центр "Институт метрологии".

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від от 24.05.2019 р. № 2367/6/99-99-12-01-04-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ та повідомляє про таке.

Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) було внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

З 01.07.2019 р. набудуть чинності зміни до пп. 14.1.6. п. 14.1 ст. 14 Кодексу, внесені Законом N 2628, відповідно до яких, акцизний склад - це:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Відповідно до підпункту 14.1.224. пункту 14.1. статті 14 Кодексу розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.

Акцизні склади, на яких здійснюються виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Відповідно до вимог пункту 8 статті 3 "Про метрологію та метрологічну діяльність" сферою законодавчо регульованої метрології є визначені види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки є обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль.

Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 94 (далі - ТР) встановлено вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, коли вони надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію для виконання завдань, пов’язаних з вимірюваннями.

Засоби вимірювання витратоміри/рівноміри проходять процедуру оцінки відповідності по своїм модулям (B та F) згідно з ТР.

Питання відповідності процедурам оцінки засобів вимірювання належить до компетенції ДП "Укрметртестстандарт" Мінекономрозвитку України.

Пунктом 5 Порядку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку" (далі - постанова N 891), реєстр - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів, тобто ДФС, яка є держателем та адміністратором реєстру проводить ідентифікацію витратомірів/рівномірів та занесення їх в реєстр, а не займається їх підбором.

Суб’єкт господарювання розробляє проект встановлення засобів вимірювання, розраховує та підбирає перелік засобів вимірювання витратомірів-лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального та рівнемірів-лічильників рівня пального, виходячи з об’ємів зберігання пального, діаметрів трубопроводів, та інших виробничих та технологічних аспектів що повинно забезпечити повноту обліку обігу пального.

На сьогодні триває робота над створенням програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого та реалізованого пального і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.

Враховуючи викладене вище, ТОВ може звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Нафтогазової асоціації України, Наукового метрологічного центра - Національний науковий центр "Інститут метрології" щодо надання консультації з питань метрології та стандартизації засобів вимірювання.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter