X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Перевозчик горючего, не являясь его владельцем, не должен регистрировать акцизный склад передвижной

ГУ ГФС в Полтавской области в индивидуальной налоговой консультации от 24.05.2019 г. № 2377/ФОП/Г/16-31-13-02-14/ІПК разъясняет, что согласно п.п. 14.1.2241 НКУ распорядитель акцизного склада передвижного - субъект хозяйствования - плательщик акцизного налога, который является владельцем горючего или осуществляет деятельность по производству спирта этилового и который с использованием транспортного средства, независимо от того, кому принадлежит такое транспортное средство:

  • реализует или сохраняет топливо или спирт этиловый;
  • ввозит горючее на таможенную территорию Украины, с которого уплачен акцизный налог или на условиях, определенных ст. 229 НКУ.

Не является распорядителем акцизного склада передвижного субъект хозяйствования (перевозчик, экспедитор), который осуществляет транспортировку горючего или спирта этилового.

Таким образом, если физическое лицо - предприниматель осуществляет свою деятельность исключительно по предоставлению услуг сторонним предприятиям по перевозке сжиженного газа собственным автомобильным транспортом и при этом не является плательщиком акцизного налога и владельцем горючего, физическое лицо - предприниматель не является распорядителем акцизного склада передвижного.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Полтавській області від 24.05.2019 р. № 2377/ФОП/Г/16-31-13-02-14/ІПК

Головне управління Державної фіскальної служби у Полтавській області відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло запит на отримання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

1. Чи буде фізична особа - підприємець суб'єктом реєстрації акцизного складу в розумінні Податкового кодексу України з 01.07.2019 року?

Відповідно пп. 14.1.61 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, визначено, що акцизний склад пересувний - транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 ПКУ.

Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

Також пп. 14.1.2241 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що розпорядник акцизного складу пересувного - суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який є власником пального або здійснює діяльність з виробництва спирту етилового та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:

  • реалізує або зберігає пальне або спирт етиловий;
  • ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 ПКУ.

Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб'єкт господарювання (перевізник, експедитор), який здійснює транспортування пального або спирту етилового.

Таким чином, якщо фізична особа - підприємець здійснює свою діяльність виключно з надання послуг стороннім підприємствам із перевезення скрапленого газу власним автомобільним транспортом та не є платником акцизного податку і власником пального, фізична особа - підприємець не є розпорядником акцизного складу пересувного.

2. Чи потрібно отримувати ліцензію (ліцензії) на зберігання палива?

Відповідно ст. 1 Закону України від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 481), в редакції, що набуває чинності з 01.07.2019, - місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування.

Частиною 37 ст. 15 Закону N 481 передбачено отримання ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі пальним та ліцензії на право зберігання пального.

Для отримання ліцензій разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

  • документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
  • акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
  • дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Річна плата за ліцензії на право зберігання пального встановлена частиною сьомою ст. 15 Закону N 481 у розмірі 780 гривень.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter