X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Предприятие хранит отходы до передачи специализированному предприятию: есть ли экологический налог за это время?

ГУ ГФС в Одесской области в индивидуальной налоговой консультации от 07.06.2019 г. № 2585/ІПК/15-32-12-03-12 отвечает на вопрос о возникновении у предприятия обязанностей по уплате экологического налога, если оно имеет действующие договоры на вывоз твердых бытовых отходов, а также на вывоз, переработку и утилизацию специализированных отходов со специализированными предприятиями.

Субъекты, на собственных территориях (объектах) которых размещаются отходы в качестве вторичного сырья согласно п. 240.5 НКУ не являются плательщиками налога в части размещения таких отходов.

Субъекты хозяйствования, не имеющие разрешительных документов на обращение с отходами и заключившие со специализированными предприятиями, которые имеют разрешительные документы, соответствующие договоры по передаче на утилизацию и/или захоронение отходов, в том числе люминесцентных ламп и/или бытовых отходов не имеют обязанностей плательщика налога в определенный таким договорам период временного размещения (хранения) отходов до выполнению специализированными предприятиями договорных обязательств.

Таким образом, поскольку Предприятие имеет действующие договоры со специализированными предприятиями, которые имеют разрешительные документы на обращение с отходами, то у Предприятия отсутствует обязанность плательщика налога и составления налоговой отчетности.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС в Одеській області від 07.06.2019 р. № 2585/ІПК/15-32-12-03-12

Головне управління ДФС в Одеській області на звернення Підприємства про надання індивідуальної податкової консультації щодо нарахування екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у запиті.

Підприємство поінформувало, що має діючі договори на вивезенні твердих побутових відходів, а також на вивезення, переробку і утилізацію спеціалізованих відходів (далі - Договори) із спеціалізованими підприємствами та запитує про виникнення у нього обов’язків із сплат і Податку.

Платниками Податку є, у тому числі суб’єкти господарювання під чаc провадження діяльності яких здійснюється, зокрема, розміщення відходів (п.п.240.1.3 п. 240.1 ст. 240 Кодексу). Термін «розміщення відходів» (далі - Розміщення) для цілей оподаткування Податком відносить до Розміщення операції з постійного (остаточного) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів (п.п.14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Суб’єкти, які на власних територіях (об’єктах) розміщують відходи у якості вторинної сировини не є платниками Податку в частині розміщення таких відходів (п. 240.5 ст. 240 Кодексу).

У суб’єктів господарювання, які не мають дозвільного документу та поводження з відходами та уклали із спеціалізованими підприємствами, то мають дозвільні документи, відповідні договори із передачі на утилізацію та (або) захоронення відходів, у тому числі люмінесцентних ламп та (або) побутових відходів не виникають обов’язки платника Податку у визначений такими договорами період тимчасового розміщення (зберігання) відходів до виконання спеціалізованими підприємствами договірних зобов’язань.

Таким чином, оскільки Підприємство має діючі Договори зі спеціалізованими підприємствами, які мають дозвільні документи на поводження з відходами, то у Підприємства відсутній обов’язок платника Податку та складання податкової звітності.

Відповідно до п.52.2 ст.52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter