X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
21.06.2019

ВОПРОС: Является ли плательщиком экологического налога арендатор помещения, оборудованного газовым котлом?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 11.06.2019 г. № 2671/6/99-99-12-02-03-15/ІПК разъясняет, что предприятие, использующее газовый котел в арендованном помещении, является плательщиком экологического налога как лицо, осуществляющее выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, в т.ч. при отсутствии заключенного отдельно договора аренды отопительной системы.

При этом, налоговые обязательства по экологическому налогу определяют за объемы выбросов, которые образуются (инвентаризируются) от сжигания природного газа в газовом котле, как энергетической установке, которую с использованием приобретенного природного газа эксплуатирует предприятие.

Таким образом, налоговые обязательства возникают с момента образования выбросов при сжигании приобретенного предприятием природного газа, поставляемого для функционирования газового котла отопительной системы, которой оборудовано арендованное помещение.

Текст документа

Про екологічний податок

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.06.2019 р. № 2671/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо справляння екологічного податку (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що для цілей опалювання орендованого приміщення закуповує природний газ, який спалюється ним в газовому котлі опалювальної системи, якою обладнано орендоване приміщення.

Оскільки Товариство використовує газовий котел орендованого приміщення за відсутності укладеного окремого договору оренди опалювальної системи, то Товариство запитує про підстави виникнення у нього податкових зобов’язань з Податку в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі - Викиди).

Оскільки до платників Податку належать суб’єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюються, зокрема викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп. 240.1.1 п. 240.1 ст. 240 Кодексу), то Товариство як особа, яка здійснює Викиди при спалюванні обсягів природного газу має ознаки платника Податку.

Визначення обсягів Викидів від спалювання різних видів палив енергетичними установками здійснюється шляхом інвентаризації таких Викидів за матеріалами технологічного регламенту або розрахунковим методом (Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. N 7, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.1995 р. за N 61/597).

Наприклад, для інвентаризації Викидів за розрахунковим методом використовується Галузевий Керівний Документ "ГКД 34.02.305-2002 Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від енергетичних установок. Методика визначення", затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2002 р. N 359.

Таким чином податкові зобов’язання з Податку обчислюються за обсяги Викидів, які утворюються (інвентаризуються) від спалювання природного газу в газовому котлі, як енергетичній установці, що експлуатується Товариством із використанням придбаного природного газу.

Податкові зобов’язання з Податку за Викиди виникають з моменту утворення таких Викидів при спалюванні придбаного Товариством природного газу, що постачається для функціонування газового котла опалювальної системи, якою обладнано орендоване Товариством приміщення.

Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter