X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.07.2019

О выплате отпускных, если работник срочно берет отпуск

Минсоцполитики в письме от 14.06.2019 г. № 920/0/206-19 разъясняет, что в соответствии со ст. 10 Закона об отпусках очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, и доводится до сведения всех работников.

При составлении таких графиков отпусков должны учитываться как интересы производства, так и личные интересы работников и возможности для их отдыха.

Ежегодный отпуск, в соответствии со ст. 115 КЗоТ и ч. 1 ст. 21 Закона об отпусках, должен предоставляться работнику в соответствии с таким утвержденным графиком отпусков и оплачиваться не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Только лишь в исключительных случаях, при наступлении обстоятельств, обусловивших использование работником ежегодного отпуска или его части в сжатые сроки, когда невозможно оплатить отпуск в вышеуказанные сроки, в заявлении работник может выразить свое желание о получении заработной платы за такой отпуск в сроки, определенные между работником и работодателем.

См. также:

Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.06.2019 р. № 920/0/206-19

Директорат норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України розглянув ваш лист і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Щорічна відпустка працівнику має надаватись згідно із затвердженим графіком відпусток і оплачуватися не пізніше ніж за три дні до її початку відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 21 Закону України «Про відпустки». Лише у виняткових випадках, у разі настання обставин, які зумовили використання працівником щорічної відпустки чи її частини у стислі терміни, коли неможливо оплатити відпустку у вищезазначені строки, в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання заробітної плати за таку відпустку в терміни, визначені між працівником та роботодавцем.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Керівник експертної групи з питань оплати праці у бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату А. Литвин

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter