X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Право на податковий кредит стосовно зведеної податкової накладної

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

З питань консультацій звертатися за тел. 0 800 750 570 (багатоканальний), (044) 221 05 57

Код ознаки, який зазначається у верхній лівій табличній частині податкової накладної в полі "Зведена податкова накладна", не є обов'язковим реквізитом податкової накладної, однак свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов'язання з ПДВ.

У разі, якщо платником при складанні зведеної податкової накладної у зазначеному полі не проставлено код ознаки, то така податкова накладна не відповідає суті здійсненої операції, за якою вона складена, та первинним (бухгалтерським) документам. Тобто у покупця по такій ПН відсутнє право на податковий кредит.

Для виправлення такої помилки постачальнику товарів/послуг необхідно скласти розрахунок коригування, в якому вивести в нуль її показники, та на дату виникнення податкових зобов'язань скласти правильну податкову накладну із зазначенням відповідного коду ознаки в полі "Зведена податкова накладна" і зареєструвати її в ЄРПН. Така правильно складена податкова накладна після її реєстрації в ЄРПН постачальником є підставою для включення покупцем сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (ІПК від 18.04.2019 р. № 1671/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

При цьому ДФС зазначає, що платники самостійно врегульовують господарські правовідносини зі своїми контрагентами, у тому числі ті, що стосуються питань складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за здійсненими операціями.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.04.2019 р. № 1671/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних (Порядок N 1307) та розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307) та щодо порядку віднесення сум ПДВ до податкового кредиту і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Щодо порядку складання податкових накладних (Порядок N 1307) та розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307)

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань встановлено пунктом 187.1 статті 187 ПКУ.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну (Порядок N 1307) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ встановлено, що платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701 (Тарифи N 584-VII), 2702 (Тарифи N 584-VII), 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, тимчасово, до 1 січня 2022 року, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

Норма пункту 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті 198 ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоді до 1 січня 2022 року.

У разі, якщо операції, визначені цим пунктом, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

 • покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні (Порядок N 1307) на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
 • покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну (Порядок N 1307) з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

Для цілей пункту 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Касовий метод для цілей оподаткування ПДВ - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (підпункт 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (Порядок N 1307), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних (Порядок N 1307), та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної (Порядок N 1307) складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної (Порядок N 1307), у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Таким чином, у разі отримання платником податку, який відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ застосовує касовий метод визначення податкових зобов'язань, коштів від покупців товарів/послуг, таким платником податку може бути складена або податкова накладна (Порядок N 1307) в загальному порядку - на дату отримання таких коштів, або зведена податкова накладна - не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано такі кошти, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця. Складання податкової накладної на іншу дату ніж та, що визначена згідно з нормами ПКУ як дата виникнення податкових зобов'язань, є таким, що суперечить нормам ПКУ.

У разі невірного зазначення у податковій накладній (Порядок N 1307), складеній на дату отримання коштів, номенклатури/ціни/вартості товарів/послуг, такі помилки мають бути виправлені шляхом складання розрахунку коригування до такої податкової накладної (Порядок N 1307) відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ.

Щодо порядку віднесення сум ПДВ до податкового кредиту

Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 ПКУ.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг, придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими ЄРПН податковими накладними (Порядок N 1307) / розрахунками коригування до таких податкових накладних (Порядок N 1307) чи не підтверджені митними деклараціями (Наказ N 246), іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну (Порядок N 1307), зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

У податковій накладній (Порядок N 1307) зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

 • порядковий номер податкової накладної;
 • дата складання податкової накладної;
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
 • податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній (Порядок N 1307), крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
 • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 • ціна постачання без урахування податку;
 • ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 • загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;
 • індивідуальний податковий номер (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних (Порядок N 1307) у електронному вигляді.

Податкова накладна (Порядок N 1307), складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ податкові накладні (Порядок N 1307), отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

З урахуванням вищезазначеного, а також норм пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пунктів 198.1, 198.2, 198.3 статті 198, пунктів 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 ПКУ податкова накладна (Порядок N 1307) за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних періодах.

Форма податкової накладної (Порядок N 1307) та порядок її заповнення (Порядок N 1307) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (далі - Порядок N 1307).

Згідно з пунктами 11 (Порядок N 1307) та 19 Порядку N 1307 (Порядок N 1307) при складанні зведеної податкової накладної (Порядок N 1307) у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер, у верхній лівій табличній частині в окремому полі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки 4.

Таким чином, код ознаки, який зазначається у верхній лівій табличній частині податкової накладної (Порядок N 1307) в полі "Зведена податкова накладна", не є обов'язковим реквізитом податкової накладної, однак свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов'язання з ПДВ.

При цьому відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій (Наказ N 246) на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Враховуючи зазначене, у разі, якщо платником податку при складанні зведеної податкової накладної (Порядок N 1307) у полі "Зведена податкова накладна" не проставлено код ознаки, то така податкова накладна не відповідає суті здійсненої операції, за якою вона складена, та первинним (бухгалтерським) документам.

Для виправлення такої помилки платнику податку - постачальнику товарів/послуг необхідно скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної (Порядок N 1307), в якому вивести в нуль її показники, та на дату виникнення податкових зобов'язань скласти правильну податкову накладну (Порядок N 1307) із зазначенням відповідного коду ознаки в полі "Зведена податкова накладна" і зареєструвати її в ЄРПН. Така правильно складена податкова накладна після її реєстрації в ЄРПН постачальником є підставою для включення покупцем сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

При цьому платники податку самостійно врегульовують господарські правовідносини зі своїми контрагентами, у тому числі ті, що стосуються питань складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307) за здійсненими операціями.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter