X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
23.07.2019

"Старая" и "новая" налоговая - куда отчитываться и куда платить: предприниматель на едином налоге сменил район проживания

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 12.07.2019 г № 3247/6/99-99-13-02-03-15/ІПК разъясняет, что в случае изменения налогового адреса (места жительства), связанного с изменением административного района, физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога:

  • после окончания бюджетного года, в котором произошло такое изменение налогового адреса (места жительства), регистрирует новую книгу учета доходов (книгу учета доходов и расходов) в контролирующем органе по новой налоговой адресу (основному месту учета) до получения им доходов от осуществления предпринимательской деятельности по новому месту учета;
  • до окончания текущего бюджетного года представляет налоговую декларацию плательщика единого налога и уплачивает единый налог по прежнему месту налогового адреса (основному месту учета), начиная с 1 января следующего года - по новому налоговой адресу (основному месту учета);
  • до окончания текущего бюджетного года платит налог на доходы физических лиц и подает налоговый расчет по ф. № 1ДФ по предыдущему местонахождению, начиная с 1 января следующего года - по новому налоговому адресу (основному месту учета);
  • отчетность о суммах начисленного единого взноса подает и уплачивает единый взнос по новому месту постановки на учет.

Отмечается, что банковские реквизиты для уплаты налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, таможенных и других платежей в бюджет определяются Казначейством и сообщаются территориальному органу ГФС, потому для их получения налогоплательщику необходимо обратиться в контролирующий орган ГФС по месту регистрации или месту осуществления деятельности, либо посмотреть на официальном веб-портале ГФС в рубрике "Головна/Бюджетні рахунки" (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki) и рубрике "Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

См. также В случае изменения места налогового адреса ФЛП - плательщика единого налога, необходимо зарегистрировать новую книгу учета доходов .

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.07.2019 р. № 3247/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула запит щодо окремих питань здійснення діяльності фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку у разі зміни податкової адреси, та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, в межах компетенції повідомляє таке.

Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 ПКУ).

Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).

Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси (п. 296.4 ст. 296 ПКУ).

Відповідно до п. 66.3 ст. 66 ПКУ у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Водночас згідно з частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу України у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Відповідно до п. 10.13 розд. X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 із змінами та доповненнями, у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

До закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

При цьому згідно з п. 8 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905 (далі - Порядок N 435), якщо страхувальник із числа страхувальників, крім зазначених у пп. 5, 6 розд. III Порядку, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно- правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у ЄДР), у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Враховуючи зазначене вище, у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку:

  • після закінчення бюджетного року, в якому відбулася така зміна податкової адреси (місця проживання), реєструє нову книгу обліку доходів (книгу обліку доходів і витрат) у контролюючому органі за новою податковою адресою (основним місцем обліку) до отримання нею доходів від здійснення підприємницької діяльності за новим місцем обліку;
  • до закінчення поточного бюджетного року подає податкову декларацію платника єдиного податку та сплачує єдиний податок за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку), починаючи з 01 січня наступного року - за новою податковою адресою (основним місцем обліку);
  • до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням, починаючи з 01 січня наступного року - за новою податковою адресою (основним місцем обліку);
  • звітність про суми нарахованого єдиного внеску подає та сплачує єдиний внесок за новим місцем взяття на облік.

Слід зазначити, що банківські реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів до бюджету визначаються Казначейством і повідомляються територіальному органу ДФС, а тому для їх отримання платнику податків необхідно звернутись до контролюючого органу ДФС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Крім того, інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki) та рубриці Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter