X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Арестованные банковские счета и регистрационная сумма в СЭА НДС - не повод, чтобы не платить налоговые обязательства не регистрировать налоговые накладные

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.07.2019 г. № 3410/6/99-99-12-02-01-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда нарушения налогоплательщиком сроков уплаты согласованных сумм денежных обязательств и регистрации налоговых накладных в ЕРНН возникли вследствие ареста на основании постановлений суда денежных средств на банковских счетах налогоплательщика и регистрационной суммы в системе электронного администрирования НДС.  Впоследствии по результатам судебного обжалования по решению суда такие аресты были отменены.

Налоговики считают, что НКУ не предусмотрено исключений для применения штрафных санкций за нарушение правил уплаты согласованных сумм денежных обязательств и за несвоевременную регистрацию в ЕРНН налоговых накладных и расчетов корректировки (кроме установленных п. 1201.1 и п. 35, 42 та 44 подр. 10 разд. XX НКУ), в том числе при наложении арестов на основании постановлений суда на денежные средства, которые находились на банковских счетах и на регистрационную сумму в системе электронного администрирования НДС налогоплательщика.

Откуда хочешь возьми, а сюда - заплати.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.07.2019 р. № 3410/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства щодо застосування штрафних санкцій до платників податку за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та за несвоєчасну сплату узгодженої суми грошового зобов’язання та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Платником податку у своєму листі зазначено, що на грошові кошти, які перебували на банківських рахунках такого платника податку та на реєстраційну суму в системі електронного адміністрування ПДВ платника податку накладено арешти на підставі ухвал суду, що призвело до порушення таким платником податку правил сплати узгоджених сум грошових зобов’язань та несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН, та в подальшому за результатами судового оскарження за рішеннями суду такі арешти було скасовано.

Щодо відповідальності за порушення правил сплати узгоджених сум грошових зобов’язань

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 статті 126 Кодексу) протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах, визначених пунктом 126.1 статті 126 Кодексу.

Щодо відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 Кодексу та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Постанова N 569).

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу та пункту 9 Постанови N 569 платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (реєстраційну суму), обчислену за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу.

Відповідальність за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН визначено статтею 1201 Кодексу.

Згідно з пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

При цьому, Кодексом не передбачено винятків щодо застосування штрафних санкцій порушення правил сплати узгоджених сум грошових зобов’язань та за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних та ;або розрахунків коригування, (крім тих, що встановлені безпосередньо пунктом 1201.1 статті 1201 та пунктами 35, 42 та 44 підрозділу 10 розділу XX Кодексу відповідно), у тому числі при накладенні арештів на підставі ухвал суду на грошові кошти, які перебували на банківських рахунках та на реєстраційну суму в системі електронного адміністрування ПДВ платника податку.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter