X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
08.08.2019

Скидку со стоимости проданной физическому лицу доли в ООО надо обложить НДФЛ и военным сбором

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 18.07.2019 г. № 3340/Н/99-99-13-02-03-14/ІПК разъясняет, что доход физического лица - покупателя в виде скидки со стоимости приобретенных у общества с ограниченной ответственностью корпоративных прав (доли в уставном капитале) и/или безвозмездного получения таких корпоративных прав включается в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога как прочие доходы и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

При этом юридическое лицо должно выполнить все функции налогового агента, определенные НКУ.

Обратите внимание, что подобные сомнительные доходы налоговики уже не считают дополнительным благом, а записывают в прочие доходы, что будет труднее обжаловать в судебном порядке: Суд постановил, что стоимость перевозки работников к месту работы не является дополнительным благом, налоговики решили считать их "прочими доходами"

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2019 р. № 3340/Н/99-99-13-02-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування окремого виду доходу і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Відповідно до п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначено Законом України від 06 лютого 2018 року № 2275-VІІІ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон № 2275).

Згідно з ст. 12 Закону № 2275 розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Згідно з п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу доходом з джерелом його походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентом або нерезидентом, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).

Також вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи з фізичних осіб і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору, встановлену п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Враховуючи викладене, дохід фізичної особи - покупця у вигляді знижки з вартості придбаних у товариства з обмеженою відповідальністю корпоративних прав (частки в статутному капіталі) та/або безоплатного отримання таких корпоративних прав включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

При цьому юридична особа повинна виконати всі функції податкового агента, визначені Кодексом.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter