X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
08.08.2019

Доход управляющего многоквартирным домом, если он - юрлицо на едином налоге

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.07.2019 г. № 3486/6/99-99-12-02-03-15/ІПК отвечает на вопрос о налогообложении денежных средств (безналичных, наличных), полученных по поручению совладельцев многоквартирного дома Обществом - плательщиком единого налога, осуществляющим управление многоквартирным домом. Полученные денежные средства не являются собственностью Общества, зачисляются на отдельный банковский счет (со специальным режимом использования) и используются исключительно на цели, определенные общим собранием совладельцев многоквартирного дома .

Если в договоре о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом, заключенным между Обществом - юридическим лицом, плательщиком единого налога третьей группы по ставке 5% с совладельцами этого дома, определена стоимость услуг по управлению домом, то налогообложению единым налогом подлежит доход, полученный как плата за услуги по управлению многоквартирным домом.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.07.2019 г. № 3486/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення Товариства, надісланий Головним управлінням ДФС у м. Києві листом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відс. та здійснює господарську діяльність з надання послуг з управління багатоквартирними будинками. Копію договору, на підставі якого здійснюється управління багатоквартирними будинками, Товариство не надало.

Товариство запитує щодо оподаткування грошових коштів (безготівкових, готівкових), отриманих за дорученням співвласників багатоквартирного будинку враховуючи те, що отримані грошові кошти не є власністю Товариства, зараховуються на окремий банківський рахунок (зі спеціальним режимом використання) та використовуються виключно на цілі, визначені загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку.

Пунктом 2 ст. 11 Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» встановлено, що вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за рішенням зборів співвласників (загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем.

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Якщо у договорі про надання послуг з управління багатоквартирним будинком Товариством зі співвласниками цього будинку, визначена власність послуг з управління будинком, то оподаткування єдиним податком підлягає дохід, отриманий як плата за послуги з управління багатоквартирним будинком.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter