X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
09.08.2019

В доход предпринимателя на едином налоге включается удержанное финансовым учреждением при переводе денежных средств комиссионное вознаграждение

ГУ ГФС в Волынской области в индивидуальной налоговой консультации от 29.07.2019 г. № 3546/ІПК/03-20-13-01-06 разъясняет, что при осуществлении расчетов за товары (услуги) доходом в денежной форме физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения считается сумма, поступившая на текущий счет.

Датой получения доходов является дата поступления средств на расчетный счет плательщика единого налога.

Если при осуществлении расчетов за товары (работы, услуги) с суммы выручки финансовым учреждением удерживается комиссионное вознаграждение за предоставленные услуги по переводу средств, то доходом в денежной форме физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения является полная сумма выручки (с учетом комиссии, удержанной финансовым учреждением).

См. также комментарий к индивидуальной налоговой консультации ГУ ГФС в г. Киеве от 18.03.2019 г. № 1088/ІПК/26-15-13-06-12.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.07.2019 р. № 3546/ІПК/03-20-13-01-06

В Головному управлінні ДФС у Волинській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі - Кодекс), розглянуто Ваш запит на отримання індивідуальної податкової консультації щодо відображення доходу фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування, в межах компетенції та з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі повідомляємо.

Відповідно до ст. З Закону України від 05 квітня 2001 року N 2346-ПІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон N 2346) кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою у касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді, (п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджено постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. N 22).

Згідно п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої -третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу.

Згідно з пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи -підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 N 579 (далі - Порядок N 579).

Відповідно до вимог п. 5 Порядку N 579 записи в книгах обліку доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою. Крім цього, п. 6 Порядку N 579 передбачено, що у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

Отже, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом в грошовій формі фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування вважається сума, що надійшла на поточний рахунок.

При цьому датою отримання доходів є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) з суми виручки фінансовою установою утримується комісійна винагорода за надані послуги за переказ коштів, то доходом в грошовій формі фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування є повна сума виручки (з врахуванням комісії, утриманої фінансовою установою).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter