X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
12.08.2019

О расходах на расчетно-кассовое обслуживание у предпринимателей на упрощенной и общей системе налогообложения

ГУ ГФС в Днепропетровской области в индивидуальной налоговой консультации от 29.07.2019 г. № 3531/10/04-36-13-02-09/ІПК рассматривает вопросы, связанные с расходами на расчетно-кассовое обслуживание у предпринимателей на едином налоге и на общей системе налогообложения.

Если при осуществлении расчетов за товары (работы, услуги) с использованием электронных платежных систем с суммы выручки банком содержится комиссионное вознаграждение за услуги по расчетному обслуживанию, то доходом физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения является полная сумма выручки с учетом комиссии, удержанной банком (см. также В доход предпринимателя на едином налоге включается удержанное финансовым учреждением при переводе денежных средств комиссионное вознаграждение).

Поскольку в соответствии с п.п. 177.4.4 НКУ в перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов, относятся другие расходы, в состав которых включаются расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, не указанные в п.п. 177.4.1 - 177.4.3 НКУ, к которым относятся расходы на оплату расчетно-кассовое обслуживание, физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения имеет право включать в состав документально подтвержденных расходов расходы, связанные с расчетно - кассовым обслуживанием по факту их уплаты на основании подтверждающих документов.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.07.2019 р. № 3531/10/04-36-13-02-09/ІПК

Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянуто запит щодо застосування окремих норм податкового законодавства. Згідно з п. 1.9 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 №2346-111, еквайринг - це послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі - ПКУ). Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Пунктом 296.1 ст. 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному пп. 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ. Згідно з пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи -підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (далі - Порядки №579). Відповідно до вимог п. 5 Порядку №579 записи в книгах обліку доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою. Крім цього, п. 6 Порядку №579 передбачено, що у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги. Отже, у разі використання електронних платіжних систем при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізичної особи - платника єдиного податку вважається сума, що надійшла на поточний рахунок. При цьому датою отримання доходів є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку. Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням електронних платіжних систем з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування є повна сума виручки (з врахуванням комісії, утриманої банком). Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, встановлено ст. 177 ПКУ. Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи -підприємця. Відповідно до пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на сплату за розрахунково-касове обслуговування. Отже, враховуючи викладене, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування має право включати до складу документально підтверджених витрат витрати, пов'язані з розрахунково - касовим обслуговуванням по факту їх сплати на підставі підтверджуючих документів. Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter