X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отражении в налоговой накладной суммы округления в чеках

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 31.07.2019 р. № 3584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напомнила, что согласно п. 4 постановления НБУ от 15.03.2018 г.. № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", в случае отсутствия монет мелких номиналов, необходимо проводить округление в чеке общей суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги) и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, который оформляется при возврате средстве в случае возврата товара, по правилам, установленным указанным пунктом.

Субъекты хозяйствования сферы торговли, общественного питания и услуг, которые осуществляют наличные расчеты с потребителями с применением РРО, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках, актах о выдаче средств и других документах, которые оформляются при возврате средств в случае возврат товара, общие суммы до округления и после округления, используя правила, указанные в п. 4 Постановления № 25. Относительно необходимости составления налоговой накладной на сумму округления в консультации делается вывод, что сумма округления не относится к объектам налогообложения НДС, а потому налоговая накладная на такую ​​сумму не составляется.
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.07.2019 р. № 3584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення показників податкової накладної з урахуванням положень постанови НБУ від 15.03.2018 р. N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25) в частині застосування заокруглень загальних сум у чеках, надіслане листом Міністерства фінансів України, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Пунктом 4 Постанови N 25 зобов’язано юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, з 01 липня 2018 року, у випадку відсутності монет дрібних номіналів, проводити заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару, за правилами, встановленими вказаним пунктом.

Суб'єкти господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки зі споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків повинні зазначати в чеках, актах про видачу коштів та інших документах, що оформляються під час повернення коштів у разі повернення товару, загальні суми до заокруглення та після заокруглення, використовуючи правила, зазначені в пункті 4 Постанови N 25 (пункт 5 Постанови N 25).

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Отже, база оподаткування ПДВ тієї чи іншої операції з постачання товарів/послуг визначається у порядку, передбаченому статтею 188 розділу V ПКУ, та обраховується шляхом множення кількості (об'єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ).

Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ встановлено, що податок становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі - Наказ N 1307).

Відповідно до пункту 16 Наказу N 1307 до розділу А податкової накладної (рядки I - Х) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, зокрема, у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.

У графі 6 табличної частини розділу Б податкової накладної зазначається кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг, у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення графи 6 на значення графи 7).

Пунктом 4 Наказу N 1307 передбачено, що усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Отже, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов’язаний на дату, визначену статтею 187 розділу V ПКУ, визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, та скласти податкову накладну у порядку, визначеному Наказом N 1307, і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щодо необхідності складання податкової накладної на суму заокруглення, слід зазначити, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (підпункти "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ), отже, сума заокруглення не належить до об’єктів оподаткування ПДВ, а тому податкова накладна на таку суму не складається.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter