X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Товар до покупателя не дошел - перевозчик получил указание о переадресации доставки: составление налоговой накладной

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.08.2019 г. № 3692/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда доставка отгруженного неоплаченного товара осуществляется  транспортным перевозчиком. В процессе перевозки у поставщика изменилось намерение относительно продажи товара: возврат на свой склад, либо переадресация другому покупателю. Необходимо ли составлять налоговую накладную на дату начала передачи товара поставщиком перевозчику для доставки?

В целях обложения НДС при осуществлении операций по поставке товаров, оплата за которые не производилась и поставщик не определяет налоговые обязательства по кассовому методу, датой возникновения налоговых обязательств по НДС считается дата, на которую приходится начало передачи товара от поставщика или непосредственно покупателю, или организации, которая будет осуществлять доставку покупателю этого товара.

В рассматриваемом случае поставщиком в соответствии с п.192.1 НКУ составляется расчет корректировки к налоговой накладной, составленной по операции по поставке такого товара (в данном случае - составленной на дату начала передачи товара поставщиком перевозчику для доставки).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.08.2019 р. № 3692/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів у разі, якщо доставка товару покупцю здійснюється постачальником із залученням транспортного перевізника, і повідомляє, що роз'яснення з порушеного у зверненні питання надано у податковій консультації від ..., яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових консультацій за № ... (далі - ІПК), на попереднє звернення платника податку з урахуванням обставин, викладених у такому зверненні. На сьогодні норми Податкового кодексу України, які визначають порядок оподаткування вищезазначених операцій, не змінилися, тому немає підстав для внесення змін до ІПК.

В доповнення до ІПК, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляємо.

В ІПК зазначено, що з метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов'язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Як зазначено у зверненні, у процесі перевезення постачальник може змінити намір щодо продажу товару, повернути його на свій склад або переадресувати іншому покупцю.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Таким чином, у разі виникнення у процесі доставки товару перевізником покупцю обставин, викладених у зверненні (зміна постачальником наміру щодо продажу товару та повернення його на свій склад або переадресація іншому покупцю), таким платником податку - постачальником згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару (у даному випадку - складеної на дату початку передачі товару постачальником перевізнику для доставки).

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter