X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.08.2019

Об обложении НДС операции возврата владельцу имущества, находившегося на праве хозяйственного ведения у дочернего предприятия

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 14.08.2019 г. № 3797/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что при передаче дочерним предприятием имущества, находившегося у него на праве хозяйственного ведения, на баланс владельца имущества, не осуществляется поставка товаров в соответствии с п.п. 14.1.191 НКУ, поскольку право собственности на имущество не передается.

Таким образом, операция по передаче имущества из хозяйственного ведения дочернего предприятия на баланс собственника имущества не является объектом обложения НДС.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 14.08.2019 р. № 3797/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення об'єкта оподаткування ПДВ при поверненні майна від дочірнього підприємства до ПрАТ, яке перебувало у такого дочірнього підприємства на правах господарського відання, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

За інформацією, наведеною у зверненні, ПрАТ є засновником ряду дочірніх підприємств, статутний фонд яких формувався шляхом передачі цілісних майнових комплексів у 1991 році. Майно було передано дочірнім підприємствам на умовах права господарського відання.

Відповідно до статті 134 Господарського кодексу України (далі - ПСУ) суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених ГКУ.

Стаття 136 ГКУ передбачає, що право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу. Об'єктом оподаткування ПДВ, згідно з підпунктами "а" та "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ.

Тобто при передачі майна з господарського відання дочірнього підприємства на баланс власника майна не здійснюється постачання товарів в розумінні підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ, так як не здійснюється передача права власності на майно, а тому операція з передачі майна з господарського відання дочірного підприємства на баланс власника майна не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter