X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
30.08.2019

Возврат аванса после 1095 календарных дней: что с НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 09.08.2019 г. № 3720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что расчет корректировки к налоговой накладной, с даты составления которой прошло более 1095 календарных дней, не может быть зарегистрирован в ЕРНН в связи с истеченим срока, установленного ст. 257 Гражданского кодекса Украины и ст. 102 НКУ.

Таким образом, в случае, если по истечении 1095 календарных дней с даты возникновения налоговых обязательств и составления налоговых накладных при получении авансового платежа за товар, который подлежит поставке, происходит возврат части такого авансового платежа, расчет корректировки к таким налоговых накладных не может быть зарегистрирован в ЕРНН, и, соответственно, основания для уменьшения налоговых обязательств у налогоплательщика - продавца отсутствуют.

При этом покупатель, в случае возврата ему поставщиком части авансового платежа, обязан определить налоговые обязательства по НДС на сумму уменьшения компенсации стоимости товара (части авансового платежа, возвращена поставщиком), используя механизм, определенный п. 198.5 НКУ, составить и зарегистрировать в ЕРНН соответствующую налоговую накладную.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.08.2019 р. № 3720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо складання розрахунку коригування до податкової накладної після сплинну 1095 календарних днів з дати складання такої податкової накладної і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ встановлено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 ПКУ).

Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ визначено, що у разі, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних та зареєстрованому в ЄРПН.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 ПКУ).

Враховуючи викладене, на дату повернення коштів (частини отриманого авансу) у платника податку - постачальника виникає підстава для здійснення коригування податкових зобов'язань з ПДВ та складання розрахунку коригування відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ.

Загальний термін позовної давності встановлено статтями 25 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та 102 ПКУ тривалістю у три роки (1095 календарних днів). При цьому нормами ПКУ не передбачено виключень щодо визначення терміну позовної давності при реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, незалежно від обставин за яких вони складаються.

Отже, розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН у зв'язку із сплином терміну, встановленого статтями 257 ЦКУ та 102 ПКУ.

Таким чином, у разі, якщо після сплину 1095 календарних днів з дати виникнення податкових зобов'язань та складання податкових накладних при отриманні авансового платежу за товар, який підлягає постачанню відбувається повернення частини такого авансового платежу, розрахунок коригування до таких податкових накладних не може бути зареєстрований в ЄРПН, та, відповідно, підстави для зменшення податкових зобов'язань у платника податку - продавця відсутні.

При цьому покупець, у разі повернення йому постачальником частини авансового платежу, зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ на суму зменшення компенсації вартості товару (частини авансового платежу, що повернута постачальником), використовуючи механізм, визначений пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter