X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.09.2019

Оприходование наличной выручки в обособленном подразделении (магазине), где применяется РРО, в случае ведения кассовой книги

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.08.2019 г. № 3979/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что оприходованием наличности в кассе обособленного подразделения (магазине), где проводятся наличные расчеты с применением РРО и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.

Таким образом, в случае, если РРО вышел из строя или было отключение электроэнергии и невозможно снять с РРО ежедневный фискальный отчетный чек (ежедневный "Z-отчет"), то оприходованием будет осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.

Относительно применения штрафных санкций за неоприходование наличности в обособленном подразделении (магазине) сообщается что на сегодня штрафные санкции, предусмотренные Указом Президента Украины от 12.06.95 г. N 436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности", к субъектам хозяйствования не применяются, в связи с утратой силы указанного указа.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2019 р. № 3979/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо оприбуткування готівкової виручки на відокремленому підрозділі (магазині), де застосовується реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО), у разі ведення касової книги (питання 1).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у текс), фізичними особами.

Пунктом 11 розділу II Положення N 148 передбачено, що готівка, що надходить до кас, оприбутковується у день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки у касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки у касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання).

Враховуючи зазначене, оприбуткуванням готівки у касі відокремленого підрозділу (магазині), де проводяться готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Отже, у разі, якщо РРО вийшов із ладу або було відключення електроенергії та неможливо зняти з РРО щоденний фіскальний звітний чек (щоденний "Z-звіт"), то оприбуткуванням буде здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Щодо застосування штрафних санкцій за неоприбуткування готівки на відокремленому підрозділі (магазині) (питання 2).

На сьогодні штрафні санкції, передбачені Указом Президента України від 12.06.1995 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", до суб’єктів господарювання не застосовуються, у зв’язку з втратою чинності зазначеним указом.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter