X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке учета разменной монеты на месте проведения расчетов и выдачи под отчет

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.08.2019 г. № 3978/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что в соответствии с разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Минфина от 14.06.2016 г. № 547 не проводится через РРО выдача наличности, не связанная с проведением расчетов, если такая выдача осуществляется после выполнения "Z-отчета" до регистрации первой расчетной операции и (или) для выполнения операции "служебное внесение".

То есть разменная монета, полученная из кассы предприятия или оставленная ​​в ящике РРО с предыдущего дня, должна проводиться через РРО с помощью операции "служебное внесение".

Подтверждением того, что соответствующая сумма внесена в РРО в качестве разменной монеты, является "Z-отчет", в котором отображается информация об операции "служебное внесение".

Следовательно, в случае отражения разменной монеты в РРО с помощью операции "служебное внесение" отчет об их использовании не составляется, но в случае сдачи разменной монеты в кассу предприятия составляется отчет и выписывается приходный ордер на сумму, которая была выдана утром, как разменная монета.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2019 р. № 3978/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо порядку обліку розмінної монети на місці проведення розрахунків та видачу під звіт (питання 1).

Пунктом 22 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, визначено, що суб’єкти господарювання зобов’язані в разі отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених банкнот не видавати такі банкноти на здачу та надалі здати їх разом з готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Суб’єкти господарювання повинні забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі (за винятком тих номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в обіг / додатковий випуск в обіг яких припинено Національним банком України).

Пунктом 6 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 920/29050, передбачено, що внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання "Z-звіту".

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання "Z-звіту" до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції "службове внесення".

Тобто розмінна монета, отримана з каси підприємства або залишена у скриньці РРО з попереднього дня, має проводитися через РРО за допомогою операції "службове внесення".

Підтвердженням того, що відповідну суму внесено до РРО як розмінну монету, є "Z-звіт", у якому відображається інформація про операцію "службове внесення".

Отже, у разі відображення розмінної монети у РРО за допомогою операції "службове внесення" звіт про їх використання не складається, але у разі здачі розмінної монети до каси підприємства складається звіт та виписується прибутковий ордер на суму, що була видана зранку, як розмінна монета.

Щодо застосування штрафних санкцій за неоприбуткування готівки на відокремленому підрозділі (магазині) (питання 2).

На сьогодні штрафні санкції, передбачені Указом Президента України від 12.06.1995 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", до суб’єктів господарювання не застосовуються, у зв’язку з втратою чинності зазначеним указом.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter