X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.09.2019

Об обложении НДС операции по списанию в связи с истечением срока исковой давности кредиторской задолженности по полученным авансам, поставка товара по которым не состоялась

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.08.2019 г. № 3960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию относительно налоговых последствий по налогу на добавленную стоимость при списании в связи с истечением срока исковой давности кредиторской задолженности по полученным авансам, поставка товара по которым не состоялась.

Начисленную на дату получения авансового платежа сумму налогового обязательства по НДС поставщик вправе откорректировать исключительно на основании составленного и зарегистрированного в ЕРНН расчета корректировки к налоговой накладной, подлежащего регистрации в ЕРНН покупателем.

При этом расчет корректировки к налоговой накладной, с даты составления которой прошло более 1095 календарных дней, не может быть зарегистрирован в ЕРНН в связи с истеченим срока, установленного ст. 257 Гражданского кодекса Украины и ст. 102 НКУ.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2019 р. № 3960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо податкових наслідків з податку на додану вартість при списанні, у зв’язку із закінченням строку позовної давності, кредиторської заборгованості за отриманими авансами, поставка товару за якими не відбулася, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Статтями 257 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та 120 ПКУ встановлено загальний термін позовної давності тривалістю у три роки (1095 днів).

Підпунктом "а" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, є безнадійною заборгованістю.

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з підпунктом "а" пункту 187.1 статті 187 ПКУ дата надходження авансового платежу є датою виникнення у продавця товарів/послуг податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного у порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Нараховану на дату отримання авансового платежу суму податкового зобов’язання з ПДВ постачальник має право відкоригувати виключно на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем.

При цьому розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН у зв’язку із спливом терміну, встановленого статтями 257 ЦКУ та 102 ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter