X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.09.2019

О дате возникновения обязательств по НДС при оплате за оказанные услуги бюджетными средствами

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 15.08.2019 г. № 3820/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что если денежные средства, поступающие плательщику в счет оплаты стоимости поставленных услуг, являются бюджетными средствами в понимании Бюджетного кодекса и поступают на соответствующий счет предприятия, то дата возникновения НДС-обязательств определяет согласно п. 187.7 НКУ: дата зачисления средств на счет, независимо от даты подписания актов выполненных работ (оказанных услуг). На эту дату необходимо составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН.

Подтверждением того, что услуги оплачиваются за счет бюджетных средств, является наличие в договоре на поставку услуг условия оплаты за поставленные услуги с соответствующего счета Государственной казначейской службы Украины.

См. также О дате возникновения обязательств по НДС при выполнении долгосрочных строительных договоров за бюджетные средства.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.08.2019 р. № 3820/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі -ЄРПН), та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів регулюються Бюджетним кодексом України (далі -БКУ).

Відповідно до пункту 1 статті 2 розділу І БКУ бюджетні кошти (кошти бюджету) - це належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету. Під витратами бюджету розуміються видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. Водночас видатки бюджету - це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Згідно зі статтею 22 розділу І БКУ для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.

Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі такого розпорядника бюджетних коштів.

Отже, для цілей оподаткування ПДВ платник податку може використовувати поняття (у тому числі поняття бюджетних коштів (коштів бюджету)), визначені БКУ.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з пунктом 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Правила формування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в ЄРПН регулюються статтями 187 та 201 розділу V ПКУ.

Пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до пункту 187.7 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Підтвердженням того, що послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі про постачання послуг умови, що оплата за поставлені послуги здійснюється з відповідного рахунку Державної казначейської служби України.

Враховуючи вищенаведене, у разі, якщо грошові кошти, які надходять платнику в рахунок оплати вартості поставлених послуг, є бюджетними коштами відповідно до норм БКУ та надходять на відповідний рахунок товариства, то дата виникнення податкових зобов'язань визначається товариством згідно з пунктом 187.7 статті 187 розділу V ПКУ на дату зарахування коштів на такий рахунок, незалежно від дати підписання актів виконаних робіт

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункту 201.1 статті 201 ПКУ розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter