X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.09.2019

Об аннулировании регистрации плательщика НДС по собственному желанию

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.08.2019 г. № 4014/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что если общий объем облагаемых НДС операций у налогоплательщика по поставке товаров/услуг за последние 12 календарных месяцев был меньше суммы, определенной ст. 181 НКУ (1 млн грн без учета НДС), то при условии соблюдения требований, установленных ст. 184 НКУ и Положением о регистрации плательщиков НДС, утвержденным приказом Минфина от 14.11.2014 г. № 1130, такой налогоплательщик имеет право подать в контролирующий орган Заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС по форме № 3-ПДВ.

По результатам рассмотрения Заявления контролирующий орган принимает решение об аннулировании регистрации плательщика НДС или об отказе в аннулировании такой регистрации.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.08.2019 р. № 4014/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за добровільним рішенням та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Порядок анулювання реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтею 184 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі - Положення № 1130).

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 розділу V ПКУ.

Відповідно до підпункту «а» пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації особи як платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників ПДВ (далі - Реєстр) і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № З-ПДВ (далі - Заява № 3 - ПДВ), якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V ПКУ.

При цьому до загального обсягу оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою податку, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не враховується.

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ на підставі, визначеній у підпункті «а» пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ, здійснюється за Заявою № 3-ПДВ (пункт 184.2 статті 184 розділу V ПКУ).

Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав Заяву № 3-ПДВ, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 розділу V ПКУ (пункт 184.3 статті 184 розділу V ПКУ).

У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження Заяви № 3-ПДВ подає такому платникові податку вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями із зазначеного питання (пункт 184.4 статті 184 розділу V ПКУ).

Враховуючи викладене та у разі, якщо у платника податку загальний обсяг оподатковуваних ПДВ операцій з постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців був менший від суми, визначеної статтею 181 розділу V ПКУ, то за умови дотримання вимог, встановлених статтею 184 розділу V ПКУ та Положенням № 1130, такий платник податку має право подати до контролюючого органу Заяву № 3-ПДВ, за результатами розгляду якої контролюючий орган приймає рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ або про відмову у анулюванні такої реєстрації.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter