X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.09.2019

Был на семинаре, кофе не пил? С тебя НДФЛ

Офис крупных налогоплательщиков ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.08.2019 г. № 3968/ІПК/28-10-27-01-11 разъясняют, что п.п. 165.1.9 НКУ включающий в исключительный перечень доходов, которые не включают в налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, стоимость бесплатного лечебно-профилактического питания, молока или равноценных ему пищевых продуктов, газированной соленой воды, которым работодатель обеспечивает такого плательщика налога в соответствии с Законом Украины "Об охране труда", ни другие нормы ст. 165 НКУ не содержат упоминания о "фуршетном" обслуживанием (кофе-брейк)  на собраниях (семинарах, тренингах, конференциях).

Поскольку "фуршетным" обслуживанием (кофе-брейк) обеспечивают работников предприятия, принимающих участие в собрании (семинарах, тренингах, конференциях), а продукты питания закупаются в соответствии с количеством работников - участников собрания, то доход в виде стоимости такого питания является объектом обложения НДФЛ и военным сбором.

Отметим, что слов "является дополнительным благом" в этой консультации не прозвучало.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків ДФС від 23.08.2019 р. № 3968/ІПК/28-10-27-01-11

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, забезпеченого підприємством фуршетного обслуговування працівників, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються цим Кодексом. Визначення понять, що вживаються у Кодексі, зазначені ст. 14 Кодексу, яка не містить окремого визначення "фуршетного обслуговування". Разом з тим, пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено поняття доходу з джерелом походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку зокрема, вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, яким роботодавець забезпечує такого платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).

Крім того, вказані доходи є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у повному обсязі відповідно до порядку, визначеному ст. 168 Кодексу.

Таким чином, оскільки «фуршетним» обслуговуванням (кава-брейк) забезпечуються працівники підприємства, які приймають участь у зборах (семінарах, тренінгах, конференціях), а продукти харчування закуповуються товариством відповідно до кількості працівників-учасників зібрання, то дохід у вигляді вартості такого харчування є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter