X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.09.2019

Відновлення інформації у разі заміни несправного фіскального блока РРО

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

З питань консультацій звертатися за тел. 0 800 750 570 (багатоканальний), (044) 221 05 57

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

ГУ ДФС у Львівській області в ІПК від 08.08.2019 р. № 3699/ІПК/10/13-01-14-07-10 зазначає, що у разі якщо центром сервісного обслуговування при гарантійному (післягарантійному) ремонті було замінено несправний фіскальний блок, у ньому відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Львівській області в ІПК від 08.08.2019 р. № 3699/ІПК/10/13-01-14-07-10

Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області розглянуло звернення ПП про надання податкової консультації та, керуючись статтею 52 розділу II. Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до Закону N 265, наказом Міністерства фінансів України, від 14 червня 2016 року N 547 затверджено "Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)" (далі - Порядок застосування РРО) та "Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій" (далі - Порядок ведення КОРО).

Пунктом- 2 розділу III Наказу N 547 передбачено, що суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому випадку суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не зберігати книги ОРО та розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: "Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється". Такі суб’єкти господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової Відсутності електроенергії.

Відповідно до пункту 1 глави 3 розділу II Порядку ведення КОРО скасування реєстрації КОРО на РРО здійснюється одночасно із скасуванням реєстрації РРО або за заявою суб’єкта господарювання, зокрема у разі прийняття розпорядчого документа про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, непридатності для використання тощо.

Таким чином, у разі прийняття суб’єктом господарювання розпорядчого документа про те, (що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється, суб’єкт господарювання вправі скасувати реєстрацію КОРО до такого РРО, та не вести її з дати скасування (до дати скасування ведення КОРО у разі проведення розрахункових операцій є обов’язковим).

Статтею 3 Закону N 265 визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані друкувати або створювати в електронній формі на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.

Зазначені суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки, у разі здійснення розрахункових операцій, і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) (п. 9 ст. З Закону N 265), у випадку відсутності КОРО зберігати роздрукований z-звіт можна будь-яким способом, зручним для суб’єкта господарювання.

Суб’єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в нам’яті модемів, які до них приєднані

Пунктами 32 та 33 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 601 "Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій" визначено, що у разі встановлення під час гарантійного (післягарантійного) ремонту несправності фіскального блока центр сервісного обслуговування складає акт про це у двох примірниках, які скріплюються підписом і печаткою керівника центру. Один примірник акта залишається в центрі сервісного обслуговування, другий - передається до територіального органу ДФС, де проводиться реєстрація зазначеного реєстратора.

Несправний фіскальний блок РРО підлягає заміні на новий, опломбований виробником. При цьому у новому фіскальному блоку відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки.

Отже, у разі якщо центром сервісного обслуговування при гарантійному (післягарантійному) ремонті було замінено несправний фіскальний блок у ньому відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter