X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Оздоровление работника и членов его семьи за счет работодателя: сколько человек и сколько раз за год

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.08.2019 г. № 3611/6/99-99-13-02-03-15/ІПК напоминает, что согласно п.п. 165.1.35 НКУ, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включается стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, в т. ч. на реабилитацию инвалидов, на территории Украины налогоплательщика и/или членов его семьи первой степени родства.

Для этого должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

  • путевку предоставляет работодатель - плательщик налога на прибыль предприятий безвозмездно или со скидкой (в размере такой скидки) один раз в календарный год,
  • стоимость путевки (размер скидки) не превышает 5-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года (в 2019 году - 20865 грн).

Доход, который получает работник и/или член его семьи первой степени родства, в этом случае составляет стоимость предоставленной работодателем (плательщиком налога на прибыль) путевки бесплатно или со скидкой.

При этом указанная норма не ограничивает количество членов семьи первой степени родства налогоплательщика. Членами семьи физического лица первой степени родства для целей раздела IV НКУ считаются его родители, муж или жена, дети такого физического лица, в том числе усыновленные (п.п. 14.1.263 НКУ).

Таким образом, доход физического лица от получения такой путевки не облагается НДФЛ и военным сбором в случае соблюдения требований абз. 2 п.п. 165.1.35 НКУ.

Вместе с тем, доход, полученный работником в виде стоимости предоставленной работодателем - плательщиком налога на прибыль предприятий бесплатно или со скидкой путевки на отдых, оздоровление и лечение второй раз за календарный год облагается НДФЛ и военным сбором на общих основаниях.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.08.2019 р. № 3611/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходу, отриманого платниками податку та/або членами його сім'ї першого ступеня споріднення, у вигляді вартості путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, наданої його роботодавцем, та в межах компетенції повідомляє.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас, ст. 165 Кодексу визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (абзац другий пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Зазначена норма підпункту надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, наданих безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2019 році, як для свого працівника, так і для членів його сім'ї (дружина та двоє дітей) у розмірі 83460 грн., тобто 20865 грн. на особу, при дотриманні умов, що визначені у цьому підпункті, зокрема один раз на календарний рік.

Крім того, згідно з пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, дохід, отриманий платником податку та/або членами його сім'ї першого ступеня споріднення, у вигляді вартості наданої роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором у разі дотримання вимог пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

При цьому нормами пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу не встановлено обмеження щодо кількості членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податків, яким роботодавець - платник податку на прибуток підприємств надає путівки безоплатно або зі знижкою.

Разом з цим, дохід, отриманий платником податку та/або членами його сім'ї першого ступеня споріднення, у вигляді вартості наданої роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування другий раз за календарний рік оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter