X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
16.09.2019

О составлении акцизных накладных при реализации горючего через АЗС конечному потребителю за наличные, с применением банковских карт, топливных талонов других юридических лиц

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 06.09.2019 г. № 47/6/99-00-04-02-05-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда реализация горючего осуществляется на объектах АЗС покупателю - конечному потребителю через топливно-раздаточные колонки с применением банковских карт, топливных карт и талонов других юридических лиц с составлением акцизных накладных.

В случае реализации горючего на объектах АЗС, на которые получены соответствующие лицензии на право розничной торговли топливом, в случае осуществления операции с применением: наличного расчета, банковской карты, топливных карт и талонов других юридических лиц в акцизной накладной должен быть указан:

 • код операции :
  • "6" в случае заправки транспортного средства в топливный бак получателя, который не является субъектом хозяйствования;
  • "3" в случае заправки транспортного средства в топливный бак субъекту хозяйствования;
 • направление использования горючего "4" - в случае заправки транспортного средства в топливный бак.
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.09.2019 р. № 47/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо зазначення коду операції та ознаки напрямів використання пального для акцизної накладної виписаної Товариством при реалізації кінцевому споживачу.

У зверненні Товариство зазначає, що реалізація пального здійснюється на об’єктах АЗС покупцю - кінцевому споживачу через паливно-роздавальні колонки за готівку, із застосуванням банківських карток, паливними картками та талонами інших юридичних осіб із складанням акцизних накладних.

У Товариства виникли питання щодо порядку складання та заповнення акцизної накладної при реалізації пального.

Питання 1. Який код операції для акцизної накладної зазначається у відповідному рядку виписаної Товариством при реалізації кінцевому споживачу - покупцю на об’єктах АЗС на які отримані відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом у випадку здійснення такої операції із застосуванням: готівкового розрахунку, банківської карти, паливних карток та талонів інших юридичних осіб?

Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262 "Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового", зареєстрований в Мін’юсті від 09.07.2019 р. за N 753/33724 (далі - Порядок N 262), визначає процедуру заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відповідно до статей 231, 232 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Згідно із п. 4 розділу II "Складання акцизної накладної форми "П" та порядок її заповнення" Порядку N 262 встановлено, що у відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

 • "1" - власне споживання чи промислова переробка;
 • "2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок авари, пожежі, повені, інших форс- мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (п. 214.7 ст. 214 та п. 216.3 ст. 216 розділу VI Кодексу);
 • "3" - реалізація пального суб’єкту господарювання, який не є платником;
 • "4" - ввезення пального на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;
 • "5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "5" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України;
 • "6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання.

Отже у випадку реалізації Товариством пального на об’єктах АЗС, на які отримані відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом, у випадку здійснення операції із застосуванням: готівкового розрахунку, банківської карти, паливних карток та талонів інших юридичних осіб в акцизній накладній має бути зазначений код операції:

 • "6" у разі заправки транспортного засобу у паливний бак отримувача, який не є суб’єктом господарювання;
 • "3" у разі заправки транспортного засобу у паливний бак суб’єкту господарювання.

Питання 2. Яка ознака щодо напрямів використання пального зазначається у відповідному рядку акцизної накладної виписаної Товариством при реалізації кінцевому споживачу - покупцю на об’єктах АЗС на які отримані відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом у випадку здійснення такої операції із застосуванням: готівкового розрахунку, банківської карти, паливних карток та талонів інших юридичних осіб?

Згідно із п. 4 розділу II "Складання акцизної накладної форми "П" та порядок її заповнення" Порядку N 262 встановлено, що у верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

 • коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;
 • ознака щодо умов оподаткування пального;
 • ознака щодо напрямів використання пального.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання пального:

 • "1" - реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;
 • "2" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;
 • "3" - розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами/пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися. Ознака напряму використання "3" зазначається в акцизних накладних, складених на всі операції з розподілу обсягів залишку пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами;
 • "4" - реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Така ознака зазначається також у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до:
  • паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою;
  • місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.

Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "4", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

Отже у випадку реалізації Товариством пального на об’єктах АЗС, на які отримані відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом, у випадку здійснення такої операції із застосуванням: готівкового розрахунку, банківської карти, паливних карток та талонів інших юридичних осіб в акцизній накладній має зазначатись напрям використання пального "4" - у разі заправки транспортного засобу у паливний бак.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter