X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Компенсация экологического налога не облагается НДС

ГФС в письме от 27.11.2015 г. № 25294/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что в случае если один налогоплательщик уплачивает другому налогоплательщику компенсацию за сбросы в акваторию загрязняющих веществ (является непосредственным владельцем источников сброса, имеет соответствующее разрешение на спецводопользование), то такая компенсация не является операцией поставки услуг. Соответственно, денежные средства, полученные налогоплательщиком в виде компенсации за уплату экологического налога, в базу обложения НДС не включаются и этим налогом не облагаются.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.11.2015 р. № 25294/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку А щодо оподаткування податком на додану вартість сум екологічного податку, які платник податку А компенсує платнику податку Б за скиди в акваторію забруднюючих речовин, враховуючи те, що безпосереднім власником джерел скидання є платник Б, в якого є відповідний дозвіл на спецводокористування, та повідомляє.

Пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Сплата платником Б екологічного податку та отримання компенсації від платника А за понесені витрати зі сплати екологічного податку не є операцією з постачання послуг для цілей оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, кошти, які надійшли платнику Б у вигляді компенсації з оплати екологічного податку, до бази оподаткування не включаються та податком на додану вартість не оподатковуються.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter