X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О ввозе на территорию Украины и реализации горючего в потребительской таре емкостью до 5 литров

ГНС в индивидуальных налоговых консультациях от 19.09.2019 г. № 294/6/99-00-04-02-06-15/ІПК и от 13.09.2019 г. № 172/6/99-00-04-02-06-15/ІПК отвечает на вопросы, связанные с реализацией горючего в таре емкостью до 5 литров, в т.ч.:

  • предприятие импортирует и затем продает химикаты, подпадающие под определение подакцизных товаров в таре до 5 литров необходимо ли регистрироваться плательщиком акцизного налога?;
  • предприятие получает горючее в таре до 5 литров в объемах более 1000 куб. м., необходимо ли регистрироваться распорядителем акцизного склада и плательщиком акцизного налога?

При ввозе с 1 июля 2019 года на таможенную территорию Украины топлива исключительно в потребительской таре емкостью до 5 литров (включительно) возникает обязательство по уплате акцизного налога, а при дальнейшей его реализации в такой таре, субъект хозяйствования не осуществляет операции по реализации горючего в понимании п.п. 14.1.212 НКУ, соответственно, не является плательщиком акцизного налога с реализации горючего, у субъекта хозяйствования отсутствует обязанность составлять акцизные накладные при осуществления таких операций.

Такой субъект хозяйствования не является распорядителем акцизного склада и в него не возникает обязательство регистрировать акцизный склад.

Таким образом, субъекты хозяйствования могут осуществлять операции по физической передаче (отпуску, отгрузке) на таможенное территории Украины горючего в потребительской таре емкостью до 5 литров (включительно), кроме операций по реализации такого горючего его производителями, без получения лицензий в согласовании с требованиями Закона № 481.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 19.09.2019 р. № 294/6/99-00-04-02-06-15/ІПК

Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення Підприємства на отримання індивідуальної податкової консультації щодо застосування норм Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481), і в межах компетенції, повідомляє.

Підприємство імпортує реагенти німецького виробництва, в тому числі позиції, які за кодом УКТ ЗЕД відносяться до підакцизних (гептан, гексан, метанол, 2,2,4-триметилпентан (ізооктан) та інші). Підприємство імпортуй, зберігає на своєму складі та реалізує зазначені реагенти виключно в оригінальній споживчій тарі ємністю до 5 літрів.

Питання

Чи необхідно Підприємству сплатити акцизний податок на пальне та оформлювати відповідну ліцензію на зберігання пального?

У випадку ввезення суб’єктом господарювання пального на митну територію України, такий суб’єкт відповідно до пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу є платником акцизного податку та згідно з пп. 222.2.1 п. 222.2 ст. 222 Кодексу сплачує акцизний податок до або в день подання митної декларації.

При реалізації пального на митній території України слід враховувати, що з 01.07.2019 р. змінено визначення терміну "реалізація пального", яке розповсюджено також і на спирт етиловий, відповідно до якого не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Наслідком зміни визначення терміну "реалізація пального" є зміна кола платників акцизного податку з реалізації пального.

Платником акцизного податку є, зокрема:

  • особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України (пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу);
  • особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Отже, при ввезенні з 01 липня 2019 року на митну територію України пального виключно у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виникає зобов’язання сплати акцизного податку, а при подальшій його реалізації у такій тарі, суб’єкт господарювання не здійснює операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно, не є платником акцизного податку з реалізації пального, у суб’єкта господарювання відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій. Такий суб’єкт господарювання не є розпорядником акцизного складу і в нього не виникає зобов’язання реєструвати акцизні склади.

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання можуть здійснювати операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками, без отримання ліцензій відповідно до вимог Закону N 481.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 13.09.2019 р. № 172/6/99-00-04-02-06-15/ІПК

Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення Товариства щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку, та надає відповіді на порушені у зверненнях питання.

У зверненні Товариство зазначає, що основним видом його діяльності є оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Товариство має декілька складів, з яких здійснюється торгівля. Товариство здійснює зберігання, оптову та роздрібну торгівлю товаром, який підпадає під визначення "пальне" у споживчій тарі ємністю до 2 літрів зі складу як суб’єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі, так і кінцевим споживачам.

Товариство запитує:

1. Чи необхідно йому отримувати ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального, якщо зберігання та реалізація такого пального здійснюється підприємством у споживчій тарі ємністю до 5 літрів, реалізація якого проводиться зі складів Товариства, а не через АЗС.

2. У разі, якщо Товариство не здійснюватиме зберігання та реалізацію іншого пального, крім пального у споживчій тарі, ємністю до 5 літрів (включно) і не є його виробником, але при цьому отримує таке пальне у споживчій тарі, ємністю до 5 літрів (включно) у обсягах більше 1000 куб. м., чи необхідно йому реєструватись платником акцизного податку.

3. Для визначення обсягу палива, що передбачено абзацом 6 пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Кодексу необхідно враховувати щільність Палива (бензину, дизельного палива, скрапленого газу) чи застосовувати стандартну формулу перерахунку 1000 куб.м. = 1000000 л.?

4. На які рахунки необхідно справляти плату за ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним, на право зберігання пального?

У випадку, ввезення суб’єктом господарювання пального на митну територію України, такий суб’єкт відповідно до пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу є платником акцизного податку та згідно з пп. 222.2.1 п. 222.2 ст. 222 Кодексу сплачує акцизний податок до або в день подання митної декларації.

При реалізації пального на митній території України слід враховувати, що з 01.07.2019 р. змінено визначення терміну "реалізація пального", яке розповсюджено також і на спирт етиловий, відповідно до якого не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст 14 Кодексу).

Наслідком зміни визначення терміну "реалізація пального" є зміна кола платників акцизного податку з реалізації пального.

Платником акцизного податку є, зокрема:

  • особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України (пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу);
  • особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Отже, при ввезенні з 01 липня 2019 року на митну територію України пального виключно у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виникає зобов’язання сплати акцизного податку, а при подальшій його реалізації у такій тарі, суб’єкт господарювання не здійснює операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно, не є платником акцизного податку з реалізації пального, у суб’єкта господарювання відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій. Такий суб’єкт господарювання не є розпорядником акцизного складу і в нього не виникає зобов’язання реєструвати акцизні склади.

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання можуть здійснювати операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками, без отримання ліцензій відповідно до вимог Закону N 481.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter