X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
13.01.2016
Нарушение срока регистрации налоговых накладных, при условии отображения этих налоговых обязательств в декларации, не является нарушением порядка ведения налогового учета

В соответствии с требованиями НКУ регистрации в ЕРНН подлежат все налоговые накладные и расчеты корректировки к ним (в том числе не предоставляемые покупателю, выписанные по операциям поставки товаров/услуг, освобожденным от налогообложения) независимо от размера НДС в одной налоговой накладной/расчете корректировки.

Их регистрация осуществляется в течение 15 календарных дней после составления. Нарушение плательщиком установленного срока регистрации в ЕРНН налоговой накладной и/или расчета корректировки к ней предусматривает финансовую ответственность в виде штрафа в размерах, установленных п. 1201.1 и 1201.2 ст. 1201 НКУ.

Как сообщает ГФС в письме от 20.11.2015 г. № 24784/6/99-99-10-03-02-15, отсутствие факта регистрации в ЕРНН налоговой накладной или нарушения сроков такой регистрации не является основанием для неотражения суммы НДС по таким налоговым накладным в составе налоговых обязательств соответствующего отчетного периода. В связи с этим нарушение срока регистрации налоговых накладных в ЕРНН, при условии отображения этих налоговых обязательств в декларации, не будет нарушением порядка ведения налогового учета.

Из этого, в свою очередь, следует, что в данном случае, кроме штрафных санкций, не должна применяться еще и административная ответственность за нарушение порядка ведения налогового учета, предусмотренная ст. 1631 КУоАП.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 20.11.2015 р. № 24784/6/99-99-10-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування адміністративної відповідальності за порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених ст. 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Кодексу платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Починаючи з 01.02.2015 реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування (п. 11 підрозд. 2 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу).

Пунктом 201.10 ст. 201 Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою. Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в ЄРПН.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (абзац 11 п. 201.1 ст. 201 Кодексу).

Порушення платником податку встановленого терміну реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування до неї передбачає фінансову відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірах, встановлених пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу.

Відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН та/або порушення порядку заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період (абзац 15 п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Відповідно до пункту 201.14 статті 201 Кодексу платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.

Згідно з пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 Кодексу платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів.

Пунктом 110.1 ст. 110 Кодексу передбачено, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Зокрема, за порушення з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна або кримінальна.

Відповідно до ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З положень п. 201.10 ст. 201 Кодексу вбачається, що відсутність факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для невідображення суми податку на додану вартість за такими податковими накладними в податкових зобов'язаннях відповідного звітного періоду.

Оскільки відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов'язаннях (розділ I податкової декларації з податку на додану вартість) звітного податкового періоду не впливає на декларування платниками податку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за відповідний звітний період, то порушення строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН не буде порушенням порядку ведення податкового обліку.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter