X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Обложение НДС вознаграждения экспедитора и уплачиваемых им обязательных платежей

ГФС в письме от 21.10.2015 г. № 22218/6/99-99-19-03-02-15 информирует, что разъяснения относительно обложения НДС транспортно-экспедиторской деятельности приведены в Обобщающей налоговой консультации, утвержденной приказом ГНСУ от 06.07.2012 г. № 610, которую плательщики могут использовать в своей деятельности.

Дополнительно ГФС сообщает, что в вознаграждение экспедитора не включаются:

  • расходы экспедитора на оплату услуг (работ) других лиц, привлеченных к выполнению договора транспортного экспедирования,
  • на оплату сборов (обязательных платежей), уплачиваемых при выполнении договора транспортного экспедирования.

Если для организации перевозок грузов по поручению клиента является необходимым получение государственных платных услуг от органов исполнительной власти, которые освобождаются от обложения НДС, то экспедитор на дату определения налоговых обязательств по НДС составляет две налоговые накладные:

  • на стоимость экспедиторских услуг с начислением НДС по ставке 20 %;
  • на стоимость государственных платных услуг с применением режима освобождения от налогообложения.

Обе эти накладные подлежат обязательной регистрации в ЕРНН.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 21.10.2015 р. № 22218/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності та повідомляє.

Наказом ДПС України від 06.07.2012 № 610 затверджена Узагальнююча податкова консультація про порядок оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності (далі – Консультація № 610).

Консультацію № 610 платник податку може використовувати у своїй діяльності.

Додатково інформуємо, що у плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.

Отже, якщо під час організації перевезень вантажів за дорученням клієнта є необхідним отримання державних платних послуг від органів виконавчої влади, які в свою чергу звільняються від оподаткування ПДВ, то експедитор на дату визначення податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу складає дві податкові накладні – одну на вартість експедиторських послуг із нарахуванням ПДВ за ставкою 20 відс., а другу на вартість державних платних послуг із застосуванням режиму звільнення від оподаткування.

Обидві податкові накладні підлягають обов'язковій реєстрації в ЄРПН.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter