X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
13.01.2016
На время обжалования решения об аннулировании регистрации, плательщик единого налога должен перейти на общую систему налогообложения

В соответствии с п. 56.18 ст. 56 НКУ при обращении налогоплательщика в суд с иском о признании недействительным решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу.

По мнению ГФС, изложенному в письме от 19.11.2015 г. № 10841/С/99-99-10-03-02-14, эта норма касается только решений, которыми определено денежное обязательство налогоплательщика, и не распространяется на решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога.

Следовательно, на время обжалования указанного решения у субъекта хозяйствования отсутствуют основания для применения упрощенной системы налогообложения.

То есть, с даты аннулирования до даты решения суда об отмене аннулирования плательщик не может находиться на упрощенной системе налогообложения и должен перейти на общую систему налогообложения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.11.2015 р. № 10841/С/99-99-10-03-02-14

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду запиту щодо віднесення суб'єкта господарювання до платників єдиного податку повідомляє.

Відповідно до підпункту 3 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу, реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу.

Згідно з підпунктом 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом.

Отже, при наявності податкового боргу контролюючий орган має право анулювати реєстрацію платника єдиного податку. Анулювання відбувається останнім днем другого із двох послідовних кварталів, у яких була наявність податкового боргу.

Відповідно до підпункту 299.13 статті 299 Кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку, у тому числі і дату виключення особи з реєстру платників єдиного податку.

У випадку анулювання реєстрації платником єдиного податку суб'єкт господарювання не може бути платником цього податку із дати вилучення з відповідного Реєстру.

Щодо застосування статті 56 Кодексу та виконання обов'язків, пов'язаних із перебуванням на спрощеній системі оподаткування

Якщо платник податків вважає, що контролюючим органом було невірно визначено відсутність/наявність податкового боргу, він можете оскаржити рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку як в адміністративному, так і в судовому порядку.

Абзацом четвертим пункту 56.18 статті 56 Кодексу передбачено, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Тобто зазначена норма стосується лише рішень, якими визначено грошове зобов'язання платника податків і не поширюється на рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Відтак, на час оскарження зазначеного рішення у суб'єкта господарювання відсутні підстави для застосування спрощеної системи оподаткування.

Анулювання реєстрації платником єдиного податку передбачає собою перехід платника податків на загальну систему оподаткування.

Тобто платник податку, починаючи з дати анулювання реєстрації платником єдиного податку, та у разі, якщо за рішенням суду скасовано анулювання реєстрації такого платника, до дати прийняття такого рішення втрачає право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter