X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ЗАПИТАННЯ: Чи може договір поруки бути укладений між кредитором і поручителем без участі боржника?

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

З питань консультацій звертатися за тел. 0 800 750 570 (багатоканальний), (044) 221 05 57

Згідно з п. 1 ст. 553 ЦКУ за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним своїх зобов'язань, при цьому поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Однією з відмінностей договору поруки від інших видів договорів є те, що цей договір не може бути самостійним, він завжди є похідним від інших договорів, тобто є додатковим зобов'язанням. Так, відносини за порукою можуть виникати в разі виконання інших зобов'язань, наприклад, за договорами купівлі-продажу товарів, кредитними договорами, договорами позики, комісії тощо. При цьому зобов'язання за порукою є додатковими та регулюються, у першу чергу, нормами, що регламентують основні види договорів.

Як випливає з визначення, наведеного в ч. 1 ст. 553 ЦКУ, сторонами договору поруки є:

  • поручитель (особа, яка поручається). При цьому згідно з ч. 3 ст. 553 ЦКУ поручителем може бути як одна особа, так і декілька осіб;
  • кредитор (по відношенню до боржника);
  • боржник (особа, за яку поручаються).

Проте ЦКУ однозначно не передбачає, що договір поруки завжди має бути тристороннім. На практиці договори поруки оформляються різними способами:

  • між трьома особами - поручителем, кредитором і боржником. Як варіант у цьому випадку може бути укладено паралельно два окремі договори: один - між кредитором і поручителем, другий - між боржником і поручителем;
  • між двома особами - поручителем та кредитором (якщо в основному зобов'язанні є кілька кредиторів, то договір поруки укладається між поручителем та всіма кредиторами).

Зауважимо, що другий спосіб укладення договору поруки має деякі недоліки. У разі укладення такого договору докладно не регулюються правовідносини між поручителем і боржником, зокрема процедура відшкодування коштів поручителеві, а також оплата його послуг (ст. 558 ЦКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter