X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Как регистрируется акцизная накладная при продаже горючего нерезиденту, который не имеет кода ЕГРПОУ?

ГНС отвечает на этот вопрос в индивидуальной налоговой консультации от 26.09.2019 г. № 376/6/99-00-04-02-05-15/ІПК.

Согласно п. 15 раздела II Порядка заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировку) остатка горючего, заявки на пополнение (корректировку) остатка спирта этилового утвержденного приказом Минфина от 19.06.2019 г. № 262 при осуществлении реализации топлива получателю, не являющемуся субъектом хозяйствования в акцизной накладной указывается код операции "6":

  • в строке "Особа - отримувач пального" указывается "Неплатник";
  • в строку "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вносится условный код "1000000000".

В то же время обращается внимание, что перемещение горючего может осуществляться транспортными средствами, которые должны учитываться в Перечне транспортных средств, перемещающих горючее или спирт этиловый (п.п. 230.1.5 НКУ).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 26.09.2019 р. № 376/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, направлене Державній фіскальній службі України, стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних.

У зверненні Товариство зазначає, що при складанні акцизних накладних обов’язковим реквізитом є: код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, яка реалізує пальне або спирт етиловий, та суб’єкта господарювання - отримувача пального або спирту етилового.

Одним із покупців палива Товариства є нерезидент, який придбає паливо та використовує його на території України і відповідно не має коду ЄДРПОУ.

У Товариства виникло питання щодо складання та реєстрації акцизних накладних на нерезидента.

Питання: Яким чином здійснювати реєстрацію акцизної накладної у разі продажу палива нерезидентам, які не мають код ЄДРПОУ?

При реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г" та "ґ" п. 231.1 ст. 231 Кодексу:

  • можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб’єкту господарювання;
  • обов’язково заповнюються при реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.

Отже, відповідно до п. 15 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, при здійсненні реалізації пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання в акцизній накладній зазначається код операції "6":

  • у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник";
  • до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".

Водночас звертаємо увагу, що переміщення пального може здійснюватись транспортними засобами, які повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (пп. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter