X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Каким образом "аннулировать" ошибочно зарегистрированную "двойную" акцизную накладную?

ГНС отвечает на этот вопрос в индивидуальной налоговой консультации от 26.09.2019 г. № 363/6/99-00-04-02-05-15/ІПК.

Порядком заполнения акцизной накладной, расчета корректировки акцизной накладной, заявки на пополнение (корректировка) остатка горючего, заявки на пополнение (корректировка) остатка спирта этилового утвержденного приказом Минфина от 19.06.2019 г. № 262 не предусмотрено отмены ошибочно составленной акцизной накладной.

В то же время, налогоплательщик может осуществить корректировку ошибочной акцизной накладной в соответствии с требованиями п. 17 разд. V Порядка № 262, указав в расчете корректировки акцизной накладной формы "П" вид корректировки "1" и/или "2".

При этом заполняется первая строка расчета корректировки акцизной накладной, в которой в графы 4, 5 вносится показатель корректировки (уменьшения) объема реализованного горючего с соответствующим знаком (-).

Уменьшение объемов должно совпадать с объемом реализованного горючего, указанного в отменяемой акцизной накладной (с учетом показателей акцизной накладной формы "П" и расчетов корректировки к такой накладной, зарегистрированных в ЕРАН).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 26.09.2019 р. № 363/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, направлене Державній фіскальній службі України, стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних.

У зверненні Товариство зазначає, що ним було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН) 19.08.2019 р. та 21.08.2019 р. дві акцизні накладні N 433 від 12.08.2019 р. та N 340 від 12.08.2019 р. на операцію по реалізації пального контрагенту - суб’єкту господарювання (неплатнику акцизного податку) з однаковим обсягом пального 1 310,00 літрів.

Товариство зазначає, що акцизна накладна N 340 від 12.08.2019 р. на обсяг пального 1 310,00 літрів є помилково виписана, тобто вдруге на операцію по реалізації пального контрагенту - суб’єкту господарювання (неплатнику акцизного податку) і тому підлягає анулюванню в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕА РПСЕ).

При цьому у Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262 (далі - Порядок N 262) не передбачено порядку виписки розрахунку коригування до помилково складеної та зареєстрованої акцизної накладної.

У Товариства виникло питання щодо коригування помилково складеної та зареєстрованої акцизної накладної.

Питання: Яким чином Товариство може відкоригувати помилково складену та зареєстровану в СЕА РПСЕ акцизну накладну N 340 від 12.08.2019 р.?

У Порядку N 262 не передбачено скасування помилково складеної акцизної накладної.

В той же час Товариство може здійснити коригування помилкової акцизної накладної, зокрема N 340 від 12.08.2019 р. у відповідності до вимог п. 17 розділу V Порядку N 262 зазначивши в розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" вид коригування "1" та/або "2", при цьому заповнюється перший рядок розрахунку коригування акцизної накладної, в якому:

  • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній N 340 від 12.08.2019 р. (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter