X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О необходимости установки счетчиков при производстве биоэтанола

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 01.10.2019 г. № 480/6/99-00-04-01-02-15/ІПК информирует, что при производстве предприятием биоэтанола акцизные склады, на территории которых производится спирт этиловый (биоэтанол), должны быть оборудованы на каждом месте получения и отпуска спирта этилового, расположенном на акцизном складе, расходомерами-счетчиками спирта этилового.

Однако, при производстве предприятием исключительно биоэтанола, НКУ не предусмотрены требования по оборудованию расходомерами-счетчиками на каждом месте отпуска горючего наливом с акцизного склада и уровнемерами-счетчиками уровня горючего в резервуаре.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 01.10.2019 р. № 480/6/99-00-04-01-02-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за результатами розгляду запиту на отримання індивідуальної податкової консультації Державного підприємства та в межах компетенції повідомляє таке.

Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) внесені зміни до Кодексу та Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).

Державне підприємство надає послуги по промисловій переробці сировини та здійснює виробництво "Етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ EN 15376:2015" (далі - Етанол).

Крім того, платнику податків видана ліцензія на виробництво біоетанолу.

Етанол та біоетанол призначено для реалізації суб’єктам господарюванням - виробникам пального а також на експорт.

З урахуванням викладеного, платник податків звертається з проханням надати інформацію:

1. Чи необхідно Державному підприємству встановлювати витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники рівня пального у резервуарі при виробництві біоетанолу?

2. Чи необхідно Державному підприємству встановлювати витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники рівня пального у резервуарі при виробництві Етанолу та компоненту моторного палива альтернативного (далі - КМПА)?

3. У разі необхідності обов’язкового встановлення витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, яким вимогам мають відповідати дані прилади?

Щодо питання 1

Підпунктом 14.1.14 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, абзацом шостим статті 1 Закону N 481 визначено, що біоетанол це спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопаливо або біокомпонент та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до вимог статті 2 Закону N 481 виробництво біоетанолу може здійснюватися на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензії, внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво біоетанолу, та місця зберігання біоетанолу, розташовані на підприємстві, яке виробляє біоетанол, вважаються акцизним складом.

Підпунктом 230.1.1 пункту 230.1 статті 230 Кодексу визначено, що акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуску спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° С, та обсяг вмісту денатуруючих добавок, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:

а) усі розташовані на акцизних складах витратоміри-лічильники спирту етилового у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

б) усі акцизні склади - у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Забороняється отримання та реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового.

Таким чином, при виробництві Державним підприємством біоетанолу акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий (біоетанол), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового.

При виробництві суб’єктом господарювання виключно біоетанолу Кодексом не передбачено вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі.

Щодо питання 2

Відповідно до підпункту 14.1.1411 пункту 14.1 статті 14 Кодексу пальне: це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 ст. 215 Кодексу,

Вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу та рівнемірами-лічильниками рівня пального у резервуарі (далі - рівнеміри-лічильники) на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованих на акцизних складах, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального встановлені підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Кодексу.

У запиті на отримання індивідуальної податкової консультації Державним підприємством не вказано Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД для Етанолу та КМПА, не зазначено мету використання виробниками пального при придбанні такої продукції.

У разі, якщо Етанол та КМПА використовуються як компоненти моторних палив та зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 ст. 215 Кодексу, Державне підприємство як розпорядник акцизного складу, на території якого здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинне обладнати акцизний склад витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі.

Щодо питання 3

Вимоги, яким повинні відповідати витратоміри-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу та рівнеміри-лічильники на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, визначені абзацом четвертим підпункту 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Кодексу, зокрема:

  • витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter