X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
22.10.2019

Обложение НДС при списании товарных запасов, пострадавших на пожаре

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 26.09.2019 г. № 406/6/99-00-07-03-02-15/ІПК рассматривает вопрос обложения НДС операции списания товарных запасов (в т.ч. содержавших черные и цветные металлы) в связи с пожаром.

Поскольку происходит ликвидация (списание) товарных запасов (в т. ч. содержавших черные и цветные металлы), приобретенных с НДС, следовательно необходимо начислять компенсирующие обязательства по НДС в соответствии с п. 198.5 НКУ.

При этом налогоплательщику нужно составить и зарегистрировать в ЕРНН в установленные НКУ сроки сводную налоговую накладную.

Однако, поставка лома черных и цветных металлов (в пределах перечней, утвержденных КМУ), образовавшихся в результате пожара, подлежит освобождению от НДС в соответствии с п. 23 подр. 2 разд. ХХ НКУ (правила, установленные ст. 199 НКУ, к такой операции не применяются).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 26.09.2019 р. № 406/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р «Питання Державної податкової служби України» розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з ліквідації (списання) товарних запасів (у тому числі, які містили чорні та кольорові метали) у зв’язку із пожежею та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пункту 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у пункті 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Правила формування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ встановлено статтями 187 і 198 розділу V ПКУ.

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну ;а товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

Пунктом 199.1 статті 199 розділу V ПКУ визначено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

При цьому абзацом другим пункту 199.6 статті 199 розділу V ПКУ визначено, що правила, встановлені статтею 199 розділу V ПКУ, не застосовуються до операцій з постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

Враховуючи викладене, при здійсненні операції з ліквідації (списання) товарних запасів (у тому числі, які містили чорні та кольорові метали), придбаних з ПДВ, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН в установлені ПКУ терміни зведену податкову накладну за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ

Операція з постачання брухту чорних і кольорових металів (у межах переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України), що утворився внаслідок пожежі та відповідно займання вогнем товарних запасів, які після такої пожежі не можуть використовуватися за своїм безпосереднім призначенням, звільняються від оподаткування ПДВ згідно з пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. При цьому правила, встановлені статтею 199 розділу V ПКУ, до такої операції не застосовуються.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter