X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.10.2019

Дата возникновения налоговых обязательств, если оформление таможенной декларации и фактический вывоз за пределы Украины приходятся на разные налоговые периоды

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 17.10.2019 г. № 800/6/99-00-07-03-02-15/ІПК рассматривает особенности определения даты возникновения налоговых обязательств при экспорте товаров, в случае, когда дата оформления таможенной декларации и дата фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины приходятся на разные налоговые периоды.

В соответствии с п.п. 195.1.1 НКУ товары считаются вывезенными за пределы таможенной территории Украины, если такой вывоз подтвержден надлежаще оформленной таможенной декларацией.

Согласно п.п. "б" п. 187.1 НКУ датой возникновения налоговых обязательств при экспорте товаров считается дата оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной границы Украины, оформленная в соответствии с требованиями ТКУ и Положением о таможенных декларациях, утвержденным постановлением КМУ от 21.05 .2012 г. № 450.

В соответствии с пунктом 16 Положения № 450, таможенная декларация на бумажном носителе считается оформленной при наличии на всех ее листах оттиска личной номерной печати должностного лица таможенного органа, завершившего таможенное оформление.

Электронная таможенная декларация считается оформленной при наличии внесенной в нее должностным лицом таможенного органа, которое завершило таможенное оформление, с помощью автоматизированной системы таможенного оформления отметки о завершении таможенного оформления и удостоверения такой декларации электронной цифровой подписью должностного лица таможенного органа, завершившего таможенное оформление.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 17.10.2019 р. № 800/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей визначення дати виникнення податкових зобов'язань при експорті товарів, у випадку, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення товарів за межі митної території України припадають на різні податкові періоди та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 248 Митного кодексу України (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Згідно з частиною п’ятою статті 255 МКУ митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Відповідно до пункту 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450, митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПКУ товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

Згідно з підпунктом "б" пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань у разі експорту товарів вважається дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкових зобов’язань такого експортера - платника податку (пункт 187.11 статті 187 ПКУ).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ платник податку на дату, визначену відповідно до підпункту "б" пункту 187.1 статті 187 ПКУ, зобов’язаний скласти податкові накладні в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог МКУ та Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter