X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.10.2019

О применении понижающего коэффициента к налоговым обязательствам по рентной плате за пользование недрами

ГУ ГНС в Житомирской области в индивидуальной налоговой консультации от 18.10.2019 г. № 832/ІПК/06-30-04-03-20 дает ответ на на вопрос по уплате рентной платы за пользование недрами Предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность на основании полученного Специального разрешения на пользование недрами.

Поскольку, в Протоколах Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых отражено выполнение геолого-экономической оценки запасов полезных ископаемых участка недр за собственные средства Предприятия, то при соблюдении кондиций на минеральное сырье, утвержденных в Протоколах, у Предприятия возникает право в соответствии с п. 252.22 НКУ применять коэффициент 0,7 к налоговым обязательствам по Рентной плате за пользование недрами с даты внесения сведений о выполнении геолого-экономической оценки запасов полезных ископаемых участка недр в соответствующий раздел Специального разрешения на пользование недрами.

В консультации дана ссылка на п. 252.20 НКУ, устанавливающий величину ставок рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в процентах от стоимости товарной продукции горного предприятия - добытого полезного ископаемого (минерального сырья), а не на п. 252.22 НКУ, устанавливающий корректирующие коэффициенты к этим ставкам рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Текст документа

Щодо рентної плати за користування надрами

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДПС у Житомирській області від 18.10.2019 р. № 832/ІПК/06-30-04-03-20

Головне управління ДПС у Житомирській області на запит Підприємства щодо сплати рентної плати за користування надрами (далі -Рентна плата), керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі -Кодекс), повідомляє.

Підприємство поінформувало, що провадить господарську діяльність із видобування кварцитів для використання у чорній металургії та виробництва щебеню будівельного на підставі Спеціального дозволу на користування надрами (далі - Дозвіл).

Товариство надало копії протоколів Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі - Протокол) з відомостями про виконану за власні кошти Товариства геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин ділянки надр, що зазначено у Дозволі при подовжені наказом Державної служби геології та надр України від ___ № ___ терміну його дії, та запитує про наявність у нього підстав для застосування встановленого п. 252.20 ст. 252 Кодексу коефіцієнта 0,7 для податкових зобов’язань з Рентної плати починаючи з 2019 року.

Оскільки, у Протоколах відображено виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр за власні кошти Товариства, то у разі дотримання Товариством кондицій на мінеральну сировину, затверджених у Протоколах, у Товариства виникає право застосовувати коефіцієнт 0,7 до податкових зобов’язань з Рентної плати з дати внесення відомостей про виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр до відповідного розділу Дозволу.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter