X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
08.11.2019

О статусе передвижного акцизного склада для полуприцепа-цистерны

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 01.11.2019 г. № 1141/6/99-00-04-01-04-15/ІПК отвечает на вопросы предприятия - плательщика акцизного налога, получившего лицензии на право хранения топлива и зарегистрировавшего собственные акцизные склады, с которых отпускает топливо для заправки собственного подвижного состава:

  • считается ли полуприцеп-цистерна передвижным акцизным складом?
  • не будет ли нарушением требований действующего законодательства, если:
    • полуприцепы-цистерны будут доставлены к местам заправки топливных баков не топливозаправщиками, а другими транспортными средствами?
    • объем горючего, заправленный в топливозаправщик или полуприцеп-цистерну, будет использовать для заправки топливных баков в течение недели или и большего периода?
  • необходимо ли оборудовать полуприцепы-цистерны расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками?

В соответствии с абз. 6 п.п. 14.1.61 НКУ не является акцизным складом передвижным транспортное средство, используемое для перемещения на таможенной территории Украины собственного горючего или спирта этилового для нужд собственного потребления или промышленной переработки предприятием, которое не является распорядителем акцизного склада.

Поскольку полуприцеп-цистерна подпадает под определение автомобильного транспортного средства, в соответствии с п.п. 14.1.61 НКУ такой полуприцеп-цистерна, где перемещается и/или хранится горючее, приобретает статус акцизного склада передвижного в течение периода ее использования для перемещения по территории Украины топлива и заправки топливных баков подвижного состава. В том числе, если полуприцеп-цистерну перевозят иными транспортными средствами, чем топливозаправщики.

Согласно п.п. 230.1.5 НКУ транспортные средства, используемые для перемещения на таможенной территории Украины горючего или спирта этилового не оборудуются расходомерами-счетчиками и уровнемерами-счетчиками.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 01.11.2019 р. № 1141/6/99-00-04-01-04-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо використання напівпричепів-цистерн, в якості пересувних акцизних складів для заправлення пальним власного рухомого складу, та повідомляє таке.

Товариство зазначило, що є платником акцизного податку, здійснює діяльність з видобування марганцевої руди, отримало ліцензії на право зберігання пального, зареєструвало власні акцизні склади, з яких відпускає паливо для заправки власного рухомого складу, та планує в господарській діяльності використовувати напівпричепи-цистерни.

Враховуючи викладене Товариство запитує:

1. Чи вважається напівпричіп-цистерна пересувним акцизним складом?

2. Чи не буде порушенням вимог чинного законодавства:

  • якщо напівпричепи-цистерни будуть доставлені до місць заправлення паливних баків не паливозаправниками, а іншими транспортними засобами?
  • якщо об’єм пального, заправлений в паливозаправник або напівпричіп-цистерну, буде використовувати для заправлення паливних баків протягом тижня або і більшого періоду?

3. Чи необхідно обладнувати напівпричепи-цистерни витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками?

До питань 1 і 2.

Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 1 Закону України від 5 квітня 2001 року N 2344 "Про автомобільний транспорт" автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій.

Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" доповнено підпункт 14.1 статті 14 Кодексу підпунктом 14.1.61, згідно з яким акцизний склад пересувний - транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Абзацом другим підпункту 14.1.61 пункту 14.1 статті 14 Кодексу передбачено, що транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується (крім пального або спирту етилового, що переміщується митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України);

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

Не є акцизним складом пересувним транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки (абзац шостий підпункту 14.1.61 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Отже, напівпричіп-цистерна підпадає під визначення автомобільного транспортного засобу. При цьому з урахуванням підпункту 14.1.61 пункту 14.1 статті 14 Кодексу та описаного у зверненні Товариства випадку напівпричіп-цистерна, в якій переміщується та/або зберігається пальне, набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для переміщення митною територією України пального та заправлення паливних баків рухомого складу, в тому числі у разі його перевезення іншими транспортними засобами, ніж паливозаправники.

До питання 3.

Згідно з абзацом п’ятим підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Кодексу транспортні засоби, що використовуються для переміщення на митній території України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter