X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
08.11.2019

Об исправлении ошибки в Расчете налоговых обязательств при получении неплательщиком НДС услуг от нерезидента на территории Украины

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 28.10.2019 г. № 1047/6/99-00-04-02-03-15/ІПК разъясняет порядок исправления ошибок в Расчете налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины (далее - Расчет).

Действующей на сегодня редакцией приказа Минфина от 28.01.2016 г. № 21 "Об утверждении форм и порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость" не предусмотрено отдельной формы налоговой отчетности для исправления самостоятельно выявленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, ошибок в Расчете.

В случае если в будущих налоговых периодах получатель услуг, не зарегистрированный как плательщик НДС, выявит ошибку в Расчете, он имеет право ее исправить путем подачи в контролирующий орган Расчета с уточненными показателями (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ), в котором необходимо отразить сумму разницы между ранее декларируемыми ошибочными показателями и правильными (действительными) показателями.

Дополнительно информируется, что ГНС разработан проект приказа Минфина, который предусматривает самостоятельное исправление ошибок в форме Расчета путем подачи получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС в контролирующий орган Расчета с заполненным специальным полем для отметки о типе документа "Уточнюючий".

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 28.10.2019 р. № 1047/6/99-00-04-02-03-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо надання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

У своєму зверненні Товариством повідомлено, що ним допущено помилки при заповненні Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (далі - Розрахунок) за лютий 2018 року.

Враховуючи вищезазначене Товариство просить надати роз’яснення щодо порядку виправлення помилок у Розрахунку.

Форма Розрахунку затверджена наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" від 28.01.2016 N 21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (далі - наказ N 21), зі змінами.

Діючою на сьогодні редакцією наказу N 21 не передбачено окремої форми податкової звітності для виправлення самостійно виявлених отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, помилок у Розрахунку.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах отримувач послуг, не зареєстрований як платник ПДВ, виявить помилку у Розрахунку, він має право її виправити шляхом подання до контролюючого органу Розрахунку з уточненими показниками (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу), у якому необхідно відобразити суму різниці між раніше задекларованими помилковими показниками та правильними (дійсними) показниками.

Водночас інформуємо, що ДПС розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року N 167" (далі - проект наказу) який передбачає самостійне виправлення помилок у формі Розрахунку шляхом подання отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ до контролюючого органу Розрахунку с заповненим спеціальним полем для відміток про тип документу "Уточнюючий".

Ознайомитись з редакцією проекту наказу можна на офіційному порталі ДПС перейшовши за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2019-rik/73729.html.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter