X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О регистрации налоговой накладной в ЕРНН на основании решения суда

ГФС в письме от 14.12.2015 г. № 26611/6/99-99-19-03-02-15 сообщает, что если органом ГФС зарегистрирована в ЕРНН налоговая накладная на основании решения суда, вступившего в законную силу, то датой регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной будет считаться дата ее предоставления в налоговый орган.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 14.12.2015 р. № 26611/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) на підставі рішення суду, що набрало законної сили, і включення сум податку на додану вартість за такими податковими накладними до складу податкового кредиту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку на додану вартість, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку – покупцем операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Враховуючи викладене, якщо контролюючим органом зареєстровано в ЄРПН податкову накладну на підставі рішення суду, що набрало законної сили, то датою реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної вважатиметься дата її надання до контролюючого органу.

При цьому відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПКУ у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до складу податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше:

  • ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;
  • для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
  • для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter