X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Услуги таможенных брокеров, оказанные нерезиденту на таможенной территории Украины облагаются НДС по ставке 20 %

Как сообщает ГУ ГФС в Черниговской области в письме от 30.12.2015 г. № 3897/10/25-01-15-01-09, услуги таможенных брокеров не относятся к услугам, которые предусмотрены п. 186.3 "ж" ст. 186 НКУ. Следовательно, предоставление нерезиденту на таможенной территории Украины услуг таможенных брокеров облагается НДС по ставке 20 % от базы налогообложения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 30.12.2015 р. № 3897/10/25-01-15-01-09

Головне управління ДФС у Чернігівській області, розглянувши лист про надання роз'яснення стосовно застосування підпункту "ж" пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу України при оподаткуванні податком на додану вартість наданих нерезиденту на митній території України послуг митних брокерів, в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Пунктом 187.1 статті 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПКУ) встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктом 201.8 статті 201 ПКУ право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183.

Відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України визначено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. Місце постачання послуг визначається пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ.

Відповідно до підпункту "ж" пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України місцем постачання транспортно-експедиторських послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

Згідно з пунктом 186.4 статті 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ.

Статтею 1 Закону України від 01.07.2004 № 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" (далі – Закон № 1955-IV) визначено, що транспортно-експедиторська діяльність – це підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.

Транспортно-експедиторською послугою є робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу (ст. 9 Закону № 1955-IV).

Згідно з пунктом 1 статті 416 глави 59 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі – МКУ) митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором (ст. 417 МКУ).

Відповідно до статті 418 Митного кодексу України агентом з митного оформлення виконуються дії, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення, в інтересах особи, яку представляє митний брокер.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, послуги митних брокерів не відносяться до послуг, що передбачені абзацом "ж" пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України. Отже, виходячи з системного аналізу норм підпункту "б" пункту 185.1 статті 185, пункту 186.4 статті 186 ПКУ наданні нерезиденту на митній території України послуги митних брокерів повинні оподатковуватись податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків від бази оподаткування.

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей Податкового кодексу України, на які в ній іде посилання.

Заступник начальника О. Марухленко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter