X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Если плательщиком НДС хозяйственная деятельность не велась и отсутствуют подлежащие декларированию показатели, то декларация по НДС за такой период может не представляться

ГФС в письме от 14.12.2015 г. № 26561/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что если плательщиком НДС хозяйственная деятельность в течение отчетного (налогового) периода не проводилась, но такой плательщик имеет суммы отрицательного значения предыдущих периодов, которые подлежат отражению в декларации по НДС отчетного (налогового) периода, то декларация за этот период представляется.

Если плательщиком НДС хозяйственная деятельность в течение отчетного (налогового) периода не проводилась и отсутствуют подлежащие декларированию показатели, то декларация по НДС за такой отчетный (налоговый) период может не представляться. При этом ГФС Украины подчеркивает, что нормами НКУ не предусмотрено обязательное информирование налогоплательщиками контролирующих органов о неподаче налоговой отчетности.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 14.12.2015 р. № 26561/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула лист платника податку щодо необхідності платникам ПДВ подавати до контролюючих органів податкові декларації з ПДВ за звітні податкові періоди, протягом яких такими платниками податку господарська діяльність не проводилася, та повідомляє.

Згідно із п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов'язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Водночас пунктом 40.1 ст. 40 р. II ПКУ передбачено, що у разі якщо іншими розділами ПКУ або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

Так, відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Підпунктом 7 п. 5 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 № 1267/26044 (далі – Порядок № 966), визначено, що сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 24 податкової декларації з ПДВ та переноситься до рядка 20.1 податкової декларації з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду.

Пунктом 9 р. III Порядку № 966 передбачено, що податкова декларація з ПДВ подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Таким чином, якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась, але такий платник податку має суми від'ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в податковій декларації звітного (податкового) періоду, то податкова декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період подається.

У разі якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась та відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від'ємного значення попередніх періодів), то податкова декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період на підставі п. 49.2 ст. 49 ПКУ платником може не подаватися. При цьому нормами ПКУ не передбачено обов'язкового інформування платниками податків контролюючих органів про неподання податкової звітності на підставі п. 49.2 ст. 49 ПКУ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter