X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Декларирование налоговых обязательств по акцизному налогу с 1 января 2016 года

На сайте ГФС опубликованы разъяснения относительно порядка декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу с 1 января 2016 года в письме от 21.01.2016 №1903/7/99-99-19-03-03-17.

В письме указано, что нормы о введении акцизных накладных при реализации топлива, Единого реестра акцизных накладных и системы электронного администрирования реализации топлива вступают в силу с 1 марта 2016 года.

Для плательщиков, определенных п.п. 212.1.15 НКУ, - лиц, реализующих топливо, - первым отчетным (налоговым) периодом будет март 2016 года.

Таким образом, указанные плательщики акцизного налога будут обязаны, после утверждения Порядка ведения реестра плательщиков акцизного налога с реализации топлива и Заявления о регистрации плательщика акцизного налога по реализации топлива, зарегистрироваться плательщиком акцизного налога и до 20 апреля 2016 года подать декларацию по акцизному налогу за отчетный (налоговый) период - март 2016 по формам, установленным Минфином.

До внедрения новых форм отчетности производители, импортеры и лица - субъекты хозяйствования розничной торговли, осуществляющих реализацию подакцизных товаров, в частности топлива, которые являются плательщиками акцизного налога, подают декларацию по акцизному налогу за отчетные периоды 2016 года по формам, утвержденным приказом Минфина от 23.01.2015 № 14.

Больше новостей
Текст документа

Про порядок декларування акцизного податку

Лист Державної фіскальної служби України від 21.01.2016 р. № 1903/7/99-99-19-03-03-17

Головні управління ДФС в областях, м.Києві,

Міжрегіональне головне управління ДФС –

Центральний офіс з обслуговування

великих платників

Державна фіскальна служба України у зв’язку із прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон №909) та численними запитами платників податку щодо набрання чинності окремими нормами зазначеного закону, а також порядку декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з 01.01.2016 повідомляє таке.

Серед новацій, внесених Законом №909 до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та введення акцизної накладної як обов'язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. Відповідно до цієї норми до платників акцизного податку, які здійснюють реалізацію пального, крім виробників, імпортерів та суб’єктів роздрібної торгівлі пальним, віднесено осіб, які реалізують пальне (п.п.212.1.15 п.212.1 ст.212 Кодексу). Відповідно до п.1 розділу ІІ Закону №909 норми (щодо доповнення Кодексу статтями 231 та 232) про запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 1 березня 2016 року.

Отже, для платників, визначених підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, – осіб, які реалізують пальне, – першим звітним (податковим) періодом буде березень 2016 року.

Таким чином, зазначені платники акцизного податку будуть зобов’язані, після затвердження Порядку ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та Заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, зареєструватися платником акцизного податку та до 20 квітня 2016 року подати декларацію з акцизного податку за звітний (податковий) період – березень 2016 року за формами, встановленими Міністерством фінансів України.

Повідомляємо, що Порядок ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, Порядок електронного адміністрування реалізації пального та відповідні зміни до форм декларації з акцизного податку розробляються та найближчим часом будуть оприлюднені на веб-порталах ДФС та Міністерства фінансів України.

До запровадження нових форм звітності виробники, імпортери та особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, зокрема пального, та відповідно до пп.212.1.1, 212.1.2, 212.1.11 п.212.1 ст.212 Кодексу є платниками акцизного податку, подають декларацію з акцизного податку за звітні (податкові) періоди 2016 року за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників терміново довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів для врахування в контрольно-перевірочній роботі.

Голова Р.М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter